Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
20. september 2016

Ny partnerskabsaftale om erhvervsuddannelser


Inden for visse områder har virksomhederne i dag svært ved at få lærlinge nok, og på andre områder er der mangel på praktikpladser. Derfor har parterne fundet sammen for at skabe en tættere dialog mellem kommunen, uddannelserne og arbejdsgiverne for at få samarbejdet til at fungere bedre. Partnerskabsaftalen er indgået mellem Frederikssund Kommune, Dansk Industri, UU Vest Region Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, TEC og Dansk Metal, og formålet er, at:

  • - skabe flere lærepladser til elever inden for industriens område.
  • - sikre at de unge kender til erhvervsuddannelserne, så virksomheder i industrien også i fremtiden kan få besat ledige stillinger.
  • - udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret om virksomhedskontakten i forhold til de unge.
  • - udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.

Behov for flere erhvervsuddannede

- Vi har behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og jeg er overbevist om, at vi er godt på vej i den rigtige retning, sagde borgmester John Schmidt Andersen, da partnerskabsaftalen blev underskrevet.

- Inden længe forventer vi i Frederikssund Kommune at kunne tilbyde et uddannelsesmiljø, der byder på flere erhvervsuddannelser, og med aftalen her øger vi også udbuddet af praktikpladser. Begge dele tiltag, som gerne skulle inspirere og tilskynde flere unge til at gå ”erhvervsvejen”, sagde borgmesteren.

Mangler lærlinge

Aftalen bliver også godt modtaget hos Dansk Industris virksomheder.

- Vi har sagt det før. Det er ikke praktikpladser, vi mangler i industrien. Men derimod dygtige lærlinge, siger Jan Sørensen, adm. direktør i Nordisk Staal og bestyrelsesmedlem i DI Hovedstaden.

- Vi har brug for flere unge, der vil tage en erhvervsuddannelse, og meget gerne unge fra lokalområdet. Med partnerskabsaftalen håber vi, at vi sammen kan arbejde for, at flere unge fra Frederikssund får øjnene op for mulighederne i en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, fastslår han.

Står sammen om praktikpladser

Også skolerne glæder sig over aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at Erhvervsskolen Nordsjælland er med i denne aftale, som vil medvirke til at sikre uddannelsesdækningen i Frederikssund til gavn for både borgerne og erhvervslivet. Vi sender et stærkt signal til kommende elever og forældre om, at vi står sammen om at skaffe praktikpladser, siger direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland, Inge Prip.

Ser frem til samarbejdet

- Vi er rigtig glade for, at vi gennem samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet får lov til at vise, hvad erhvervsuddannelserne samlet kan, siger Lone Hansen, der er direktør på TEC og tilføjer:

- Vi arbejder på, at udbuddet af erhvervsuddannelser bliver større. Med vores fælles partnerskab er der udsigt til flere praktikpladser, og at det lokale erhvervsliv kan få uddannet de medarbejdere, det efterspørger. Vi ser meget frem til samarbejdet.

Nemmere at vejlede de unge til erhvervsuddannelse

- UU Vest møder ikke mindst de unge i grundskolen, hvor vi arbejder sammen med skolen om at bibringe dem et bredt kendskab til erhvervsuddannelserne, siger Helge Borum, der er centerleder på UU Vest, og tilføjer:

- Derfor er denne aftale god - for det er alt andet lige nemmere at vejlede de unge til at tage en erhvervsuddannelse, når de ved, at der er et stærkt samarbejde for at sikre den enkelte unge den praktikplads, der er brug for.

Den nye partnerskabsaftale bliver ikke den eneste af sin slags. Allerede den 4. oktober 2016 indgår Frederikssund Kommune således en lignende aftale med Dansk Byggeri og erhvervsskolerne.