Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
6. september 2016

Ny idrætsby planlægges fra bar mark

Af Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune. Indlægget blev bragt i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 6. september 2016.

Sensommeren står som altid i budgetlægningens tegn ude i kommunerne. For de fleste af os handler det om at få sænket de løbende driftsudgifter. Mange kommuner kigger her på om investeringer i nye anlæg på en og samme tid kan give borgere bedre rammer og samtidig gøre den løbende drift billigere end i de ”gamle” anlæg.

Her er det nogle gange en fordel med en bar mark. Hvis man vil planlægge en samlet løsning og bygge nyt kan en bar mark nemlig være det helt rigtige sted at begynde.

Frederikssund Byråd har besluttet at etablere et stort idræts- og aktivitetsområde – på det der i dag er en bar mark – i udkanten af Frederikssund. Og forberedelserne er i fuld gang.

Vi stod med en række udfordringer på idrætsområdet, som vi skulle løse hen over en kort periode, og i stedet for lappeløsninger greb vi muligheden for at tænke forfra og bygge et nyt samlet idrætsanlæg til glæde for alle kommunens borgere. Og vi valgte et prisvindende arkitektfirma i idrætsbyggeri som rådgiver, fordi vi ikke selv er eksperter.

Vores lokale udfordringer var blandt andet en svømmehal, som skulle renoveres for et større millionbeløb på grund af nye skærpede krav til vandbehandlingsanlæg. Derudover bliver der mangel på fodboldbaner efter nedlæggelse af en skole med tilhørende fodboldbaner, som anvendes af en fodboldklub.

En anden udfordring, som vi og mange andre kommuner står med, er at få udnyttet kapaciteten i haller og idrætsanlæg. Erfaringer viser, at ved at samle faciliteter og aktiviteter i ét stort idrætsområde bliver udnyttelsen bedre, samtidig med at der opstår mere samarbejde på tværs af idrætter og foreninger.

Idrætsbyen bliver også nabo til kommunens største skole, hvilket giver optimal udnyttelse af anlægget i dagtimerne, hvor mange idrætsanlæg ofte står tomme. Den nye idrætsby kommer også til at ligge tæt på den nye by Vinge og den nye fjordforbindelse – der også skyder op på en bar mark i disse år.

Placeringen af idrætsbyen er således nøje udvalgt.

Brugerinddragelse er afgørende

Brugerinvolvering og ejerskab er særdeles vigtigt i et stort projekt som dette, hvor der er tale om store investeringer, og som involverer mange menneskers idræts- og fritidsliv. Det er jeg sikker på at andre kommuner med lignende idrætsprojekter kan nikke genkendende til.

De mange foreningers behov og ønsker er i høj grad tænkt ind i masterplanen for idrætsbyen. Selvfølgelig har der også været diskussioner blandt andet om antallet af fodboldbaner og hvorvidt der skulle være individuelle eller fælles klubhusfaciliteter. En af ideerne med et stort fælles idrætsanlæg er, at brugerne i højere grad skal deles om faciliteterne. Men når det er sagt er vi også meget optaget af at understøtte, at foreningsidrættens stærke fællesskab kan videreføres i de nye rammer. Vi er meget glade for de frivillige lederes store engagement i projektet.

Vi har også lyttet til, at der bliver flere og flere selvorganiserede idrætsudøvere og andre borgere, der har et aktivt fritidsliv uden for foreningerne. I masterplanen har vi derfor prioriteret aktivitetsmuligheder, løbestier, naturområder og andre rekreative elementer højt.

Flere faser

Fordelen ved projekt idrætsby på den bare mark er, at vi har kunnet udarbejde en samlet masterplan på et område på 30 hektarer, som kan inddeles i flere faser. Vi har i Byrådet for få dage siden besluttet, at der i fase 1 skal bygges en svømmehal med Danmarks første 25X25 meter træningsbassin med ti baner, varmtvandsbassiner med mere. Ud over svømmehallen kommer der fodboldbaner og - faciliteter og forskellige udearealer.

Første spadestik til første fase tages i sommeren 2017 og forventes færdigbygget i 2019. Gennemførelsen af de næste faser er gjort mulig, fordi vi er begyndt på en bar mark med en masterplan i hånden. Og så er det op til os politikere og borgerne, hvor hurtigt udviklingen skal gå.

Vi vil gerne inspirere andre, der står med lokale udfordringer, der kan løses i en samlet plan, og hvor investering i et nyt anlæg kan skabe udvikling, vækst og billigere drift. Og hvis man har en bar mark til rådighed kan det hurtigt vise sig at være en fordel.