Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
8. september 2016

Er du grundejer?

- og grænser din ejendom op til en vej? Så har du pligt til at beskære hæk og beplantning, så der er sikret fri passage for færdslen.

Mens vi nærmer os den mørke tid på året, er det vigtigt at huske, at du også har pligt til at holde gadelamper og deres ledninger fri for grene mv. 

Frihøjden over vejen skal være mindst 4,2 m og over fortove og rabatter 2,75 m. Beplantningen skal beskæres, så den flugter med skellet.

Når du beskærer omkring lamper og ledninger er der visse sikkerhedskrav, du skal overholde. Du kan læse mere om grundejerens pligter og de særlige regler ved beskæring omkring gadelamper og ledninger på www.frederikssund.dk/klipning.