Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. september 2016

Deleøkonomi kom på den nationale dagsorden


Virksomheder som Airbnb og taxatjenesten Uber har gjort deleøkonomi til et mere og mere fremtrædende og debatteret begreb i de senere år. Det var således også temaet for den konference, som Dansk Arkitektur Center holdt i København tirsdag den 13, hvor Frederikssund Kommune var repræsenteret som deltager i Projekt Delebyer. Fra Frederikssund Kommune deltog formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), og til stede var desuden repræsentanter for de øvrige seks kommuner, der er med i Projekt Delebyer samt en række videnspersoner og folketingsmedlemmerne Ida Auken (RV) og Christian Juhl (EL).

Kommunerne er gode til at dele

I den politiske debat fastslog formanden for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning, at kommunerne allerede i dag er godt i gang med at dele:

- Den bedste deleøkonomi er den kommunale, sagde hun og fortsatte:

- Vi har også været dygtige til det på tværs af kommunerne inden for blandt andet affaldsområdet, hvor vi har et godt samarbejde med andre kommuner. Det er vigtigt at have åbenheden og viljen til at ville. I Frederikssund Kommune har vi fokus på fællesskaberne og at ville dem, fortalte Tina Tving Stauning.

"Den bedste deleøkonomi er den kommunale," fastslog Tina Tving Stauning (S), der er formand for Tkenisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
"Den bedste deleøkonomi er den kommunale," fastslog Tina Tving Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune. Paneldeltagerne var (fra venstre) folketingsmedlem Ida Auken (RV), formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune Tina Tving Stauning (S), viceborgmester i Middelfart Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (SF), borgmester Erik Lauritzen (S) Sønderborg Kommune og folketingsmedlem Christian Juhl (EL). Yderst til venstre ses ordstyrer Amalie Kestler fra Politikens Hus.

Stort potentiale

Revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers vurderer, at deleøkonomien globalt set vil vokse fra en værdi på 100 mia. kr. i dag til 2250 mia. kr. i 2025. Og blandt eksperterne på konferencen var der da også enighed om at deleøkonomi har et stort potentiale. Professor Bent Greve fra Roskilde Universitet udlagde fordelene således:

- Deleøkonomi kan bidrage til bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og give mulighed for billigere produkter til forbrugerne. Samtidig kan det give mulighed for etablering af nye fællesskaber mellem borgerne, sagde han. Bent Greve understregede dog, at deleøkonomien også kan have visse udfordringer:

- En bytteøkonomi giver mulighed for skatteunddragelse og kan også give unfair konkurrence overfor eksisterende producenter, sagde han.

Professor Mark Lorenzen fra CBS opfordrede også til stor opmærksomhed, når der bliver igangsat deleøkonomiske projekter:

- Der er en risiko for at deleøkonomi kan udrydde noget, der findes i forvejen. Projekter som Airbnb og taxatjenesten Uber er potentielle trusler for hoteller og taxabranchen. Det skal vi være meget opmærksomme på.

Christian Ingemann, der er rådgiver inden for digital økonomi, opfordrede kommunerne til at gå efter de lavthængende frugter inden for deleøkonomien, som f.eks. deling af lokale, maskiner, transport, offentlige faciliteter, information og data.

Eksempler på deleøkonomiske projekter

På konferencen blev deltagerne præsenteret for fem forskellige deleøkonomiske initiativer, der alle er i gang med at udbrede deleøkonomien. De fem projekter er:

Farm Backup som handler om deling af landbrugsmaskiner.

Hegnsholt Hønseri, som er et økologisk hønseri, der aftager madaffald fra restauranter.

Donkey Republic, der arrangerer delecykelordninger i mange lande.

Naboskab, der handler om deling af blandt andet værktøj.

Min Landsby, der handler om deling af informationer mv. i lokalsamfund.

Projekt Delebyer

Projekt Delebyer er igangsat af Dansk Arkitektur Center og omfatter Lejre, Nyborg, Slagelse, Sønderborg, Middelfart, København og Frederikssund Kommuner. Tidligere på året har alle deltagende kommuner afholdt en deledag, hvor borgerne kunne bidrage med nye ideer til deleøkonomiske tiltag. Fra Frederikssund Kommune er tre ideer fra deledagen udvalgt til at deltage i et acceleratorforløb hen over efteråret, hvor ideerne bliver kvalificeret og udviklet med henblik på at gøre ideerne til virkelighed.

Ca. 100 deltagere havde fundet vej til konferencen, som blev holdt i Politikens Hus i København.
Cirka 100 deltagere havde fundet vej til konferencen, som blev holdt i Politikens Hus i København.