Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
16. september 2016

Budget 2017: Borgermøde med dialog

Torsdag aften mødtes borgere og byrådspolitikere i Frederikssund Hallens dansesal til oplæg og en snak om budgetforslag 2017, der er i høring i disse uger.

Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen og præsenterede hovedlinjerne i kommunens samlede økonomi. Han fortalte også om kommunens kerneopgaver og satsningsområder, samt de udfordringer som kommunen står over for.

Borgere lytter til borgmester John Schmidt Andersen under borgermødet om budget 2017.

”Frederikssund er en udviklingskommune! Og det er vores ambition, at vi skal være en moderne, attraktiv og fremgangsrig kommune i hovedstadsregionen. Derfor er vi i Byrådet enige om – og har været det i de sidste mange år – at det er vigtigt, at prioritere udviklingsprojekter, der kan sikre gode rammer for kommunens borgere. Og samtidig være med til at sikre holdbare økonomiske rammer – forstået på den måde, at projekterne på sigt skal være med til at forbedre kommunens driftsøkonomi,” sagde borgmester John Schmidt Andersen.

”Budgettet for Frederikssund Kommune indeholder udgifter til en bred palet af opgaver, der vedrører alle faser og facetter af indbyggernes liv. Fra børnepasning til ældrepleje, fra biblioteker til arbejdspladser, fra gode veje til borgerservice osv. osv. Budgetterne til alle disse opgaver korrigeres, når der sker ændringer i befolkningssammensætningen. Desuden korrigeres budgetterne, hvis opgavernes karakter ændrer sig – eksempelvis bliver mere komplekse,” sagde borgmesteren.

Borgmester John Schmidt Andersen fortæller om budget 2017.

Dialog med politikerne

Flere end 90 mennesker deltog i mødet 15. september, heraf borgere, hovedparten af byrådet samt repræsentanter fra kommunens administration.

Ligesom ved tilsvarende møde sidste år kunne borgerne besøge en række dialogstande for hvert af de syv politiske udvalg i kommunen. Her kunne borgere og politikere få en snak på tomandshånd om de emner, der optager den enkelte borger.

Budgetforslaget er i høring frem til 28. september.

Der var mødt mange borgere op til mødet om budget 2017.
Mere end 90 mennesker deltog i borgermødet.

Til højre Jens Ross Andersen (V), medlem af Velfærdsudvalget.
Til højre Jens Ross Andersen (V), medlem af Velfærdsudvalget.

Til højre står Inge Messerschmidt (O) samt Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), henholdsvis medlem og formand for Uddannelsesudvalget.
Til højre står Inge Messerschmidt (O) samt Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), henholdsvis medlem og formand for Uddannelsesudvalget.

Til højre er det Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Til højre er det Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Til venstre står Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk udvalg.
Til venstre står Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk udvalg.

Til højre ses Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget.
Til højre ses Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) i dialog med en borger
Borgmester John Schmidt Andersen (V) i dialog med en borger.

I midten står Tom Lysgaard (E), medlem af Fritidsudvalget.
I midten står Tom Lysgaard (E), medlem af Fritidsudvalget.

Til højre er det Ole Søbæk (C), formand for Vækstudvalget.
Til højre er det Ole Søbæk (C), formand for Vækstudvalget.