Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
24. oktober 2016

Styrket forældresamarbejde skal skabe god trivsel

Forældre til alle børn i kommunens dagtilbud og skoler har nu mulighed for at give deres mening til kende i forhold til tilfredshed og samarbejde med dagtilbud og skoler.

Det sker gennem en tilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene i et spørgeskema vil blive spurgt ind til emner som blandt andet børnenes trivsel, samarbejde mellem forældre og dagtilbud og skolepersonale samt de fysiske rammer.

Forældretilfredshedsundersøgelsen er vigtig for arbejdet med børnenes udvikling og trivsel i dagtilbuddenes og skolerne.

Formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) forklarer:

- Forældretilfredsheden er et vigtigt redskab for vores børnehuse, dagpleje og skoler. Det er vigtigt, at forældrene får mulighed for at fortælle, hvordan de oplever deres børns hverdag. Samtidig er det helt essentielt, at vi får et billede af, hvordan forældrene oplever samarbejdet med dagtilbuddene og skolerne. Forældrene skal opleve, at de bliver hørt, og at de får indflydelse på deres børns hverdag. Det skal de selvfølgelig have i den løbende kontakt med dagtilbud og skole, men gennem denne undersøgelse får de mulighed for at svare på spørgsmål, der dækker bredt.

Forældretilfredshedsundersøgelsen har dog ikke kun til formål, at styrke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og skoler.

Anne-Mette Risgaard Schmidt uddyber:

- Det er vores overbevisning at et styrket samarbejde mellem forældre, dagtilbud og skoler giver en positiv indflydelse på børnenes trivsel samt sociale og faglige udvikling. Forældrenes besvarelser giver et solidt og nuanceret grundlag at handle på – både i forhold til at styrke samarbejdet og til at skabe de bedste rammer for at sikre børnenes udvikling og trivsel. Eksempelvis vil et styrket forældresamarbejde ruste os bedre i forhold til at komme mobning til livs.

Anne-Mette Risgaard Schmidt kommer i den forbindelse med en lille appel til forældrene:

- For at dagtilbud og skoler kan få et godt grundlag at arbejde videre på, er det nødvendigt, at så mange forældre som muligt besvarer spørgeskemaet, og at vi dermed får en høj svarprocent.

Undersøgelsen kan besvares frem til den 28. oktober.

Når undersøgelsen er afsluttet vil der blive udarbejdet kommune-, område-, børnehus- og skolerapporter, som der vil blive fulgt op på. I november vil der således blive afholdt et fælles møde for områdelederne på dagtilbuddene, skolelederne og klublederne, hvor man vil drøfte resultaterne og sætte rammerne for opfølgningsdelen. Herefter vil man lokalt på ude skoler, børnehusene og dagplejen følge op og igangsætte indsatser. Hertil vil resultaterne blive drøftet i skolernes og områdernes forældrebestyrelser.

Fakta

  • Undersøgelsen gennemføres i perioden 10. oktober – 28. oktober
  • Spørgeskemaet for både dagtilbud og skole er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, KL, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Sundheds- og Ældreministeriet.
  • Forældrene kan svare på spørgeskema ved at gå ind på forældreintra og Tabulex.