Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
5. oktober 2016

Nyt partnerskab om erhvervsuddannelser


Inden for visse områder har virksomhederne i dag svært ved at få lærlinge nok, og på andre områder er der mangel på praktikpladser. Derfor har Frederikssund Kommune, Dansk Byggeri, UU Vest Region Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland og TEC underskrevet en ny partnerskabsaftale. Den skal sikre en tættere dialog mellem kommunen, uddannelserne og arbejdsgiverne for at få samarbejdet til at fungere bedre.

Partnerskabsaftalen bliver underskrevet.
På billedet ses stående fra venstre: Centerleder, UU Vest Region Hovedstaden, Helge Borum, Direktør på TEC, Lone Hansen, Centerchef på EsNord, Tina Steinbrenner.
Siddende fra venstre: Borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen, Formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen.

Fra august 2017 tilbyder erhvervsskolerne en række nye grundforløb på Campus i Frederikssund. De nye grundforløb understreger behovet for praktikpladser i lokalområdet. Lokale praktikpladser er afgørende for at sikre et sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Derfor er formålet med aftalen, at:

  • skabe flere lærepladser til elever inden for byggeriets område.
  • sikre at de unge kender til erhvervsuddannelserne, så virksomheder også i fremtiden kan få besat ledige stillinger.
  • udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret om virksomhedskontakten i forhold til de unge.
  • udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.

Behov for flere erhvervsuddannede

- Vi skal sikre, at vores bygge- og anlægsvirksomheder også i fremtiden kan få tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

- Med denne aftale skaber vi et tættere samarbejde på området end nogensinde før, for at få flere unge til at vælge ”erhvervsvejen”, sagde borgmesteren.

Mangel på lærlinge

- Jeg er glad for, at partnerskabsaftalen sætter fokus på motivationsarbejdet i folkeskolen, så vi kan få flere til at søge ind på de byggefaglige erhvervsuddannelser. Det er der brug for. Situationen i Nordsjælland er på vores område ikke længere, at der generelt mangler praktikpladser, men at der mangler lærlinge, siger Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland.

Står sammen om praktikpladser

Også skolerne glæder sig over aftalen.

- Erhvervsskolen Nordsjælland ønsker at sikre uddannelsesdækningen i Frederikssund til gavn for både borgerne og erhvervslivet. Med aftalen her sender vi et stærkt signal til de unge og deres forældre om, at vi står sammen om at skaffe spændende uddannelses- og praktikpladser, siger direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland, Inge Prip.

Ser frem til samarbejdet

- Vi er rigtig glade for, at vi med dette samarbejde får sat større fokus på, hvad erhvervsuddannelserne samlet kan, siger Lone Hansen, der er direktør på TEC og tilføjer:

- Vi arbejder på, at udbuddet af erhvervsuddannelser bliver større. Med det nye partnerskab kan de unge se frem til flere praktikpladser, og det lokale erhvervsliv kan glæde sig over at få uddannet de medarbejdere, det efterspørger. Vi ser meget frem til samarbejdet.

Nemmere at vejlede de unge

- UU Vest arbejder sammen med grundskolerne om at give de unge et bredt kendskab til erhvervsuddannelserne, siger Helge Borum, der er centerleder på UU Vest, og tilføjer:

- Aftalen her vil styrke denne indsats, for det er alt andet lige nemmere at vejlede de unge til at tage en erhvervsuddannelse, når de ved, at der er et stærkt samarbejde for at sikre den enkelte unge den praktikplads, der er brug for.

Peter Kyster byder velkommen
Den nye partnerskabsaftale blev underskrevet af parterne tirsdag den 4. oktober ved et arrangement hos 3Byg, Tag og Facade i Frederikssund. Her er det indehaver Peter Kyster (i ternet skjorte) der byder velkommen.

Partnerskabsaftalen med underskrifter.Partnerskabsaftalen med underskrifter.