Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. oktober 2016

Ny Onsvedvej blev indviet


Om 3 år står den kommende nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord færdig. Derfor bliver der allerede nu arbejdet på begge sider af fjorden for at gøre vejforbindelserne dertil klar. I Hornsherred har det blandt andet betydet, at Onsvedvej – der tidligere gik igennem landsbyen Onsved – nu er ført uden om byen.

Og mange mennesker var mødt frem da formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), torsdag eftermiddag i strålende solskin indviede forlægningen af Onsvedvej.

- Solen har også skinnet på dette projekt, og det glæder mig meget, at det er lykkedes at realisere det så hurtigt. Jeg har stor ros til samarbejdet med borgerne i Onsved og til dem, der har udført vejen, fastslog udvalgsformanden. Det er nemlig kun halvandet år siden at borgerne i Onsved gjorde politikerne opmærksomme på deres bekymring over de trafikale forhold, når byggeriet af fjordforbindelsen begynder.

Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), indviede den nye vejstrækning.Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), indviede den nye vejstrækning.

Trafik stiger markant

Når forbindelsen over fjorden er på plads ventes trafikken på Onsvedvej at stige fra ca. 800 køretøjer i døgnet til ca. 2200. Samtidig vil området mærke en del til den arbejdskørsel, som følger af det store anlægsprojekt. Denne øgede trafikmængde bliver altså nu ledt nord om Onsved. Langs med den 660 meter nye vejstrækning er der også bygget en støjvold for at reducere støjgenerne for beboerne i landsbyen. Den nye vejstrækning har kostet 5,1 mio. kr. at etablere, hvoraf Vejdirektoratet har betalt de 3 mio. kr.

Godt samarbejde

Selvom vejen blev officielt indviet torsdag den 27.oktober, så har den faktisk været farbar for trafik i en måneds tid. I den periode har man kunnet konstatere, at der ikke længere er nogen gennemkørende trafik i Onsved. Tina Tving Stauning benyttede også lejligheden til at takke de mange samarbejdspartnere som, sammen med Frederikssund Kommune, har været med til at virkeliggøre projektet. Samarbejdspartnerne er:

Vejdirektoratet, Via Trafik Rådgivning A/S, Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Berørte lodsejere der har fået eksproprieret jord, Nordsjællands Politi, Landinspektørfirmaet LE34 A/S, Skuldelev Vandværk, TDC, Roskilde Museum og Onsved Bylaug.

Efter den officielle del af indvielsen var der lidt godt til ganen.
Efter den officielle del af indvielsen var der lidt godt til ganen.

Fakta om projektet:

Når Vejdirektoratet har fået anlagt den nye rundkørsel i krydset Skibbyvej, Østergårdsvej, Onsvedvej med tilslutning til Fjordforbindelsen vil Frederikssund Kommune anlægge en ny cykelsti fra den vestlige del af Onsvedvej (ved vendepladsen) og frem til cykelstierne ved den nye rundkørsel. Vejdirektoratet anlægger 2 tunneller under Skibbyvej for cyklister og fodgængere.

På Onsvedvej er der gennemført yderligere 2 projekter. Underføringen af Stokkebro Rende er blevet renoveret, og der er blevet opsat autoværn det pågældende sted. Krydset Onsvedvej/Tørslevvej/Østergade er blevet ombygget af Vejdirektoratet, så adgangs- og oversigtsforholdene er blevet forbedrede. Begge dele med henblik på at kunne afvikle den forøgede trafik smidigt og sikkert.