Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. oktober 2016

Ni nordsjællandske kommuner går sammen om nyt forsyningsselskab


Hele forsyningsområdet står over for store effektiviseringskrav og udfordringer på klima - og miljøområdet. Det er hovedårsagen til, at ni kommuner har besluttet at gå sammen om at drive et nyt, fælles forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet. Visionen er, at man sammen står stærkere og bedre kan ruste sig til de fælles udfordringer, fx ved at udvikle de faglige kompetencer på området og ved at være på forkant med nyeste viden og teknologier.

De ni kommuner har arbejdet frem mod en fælles aftale i det sidste halve års tid, og det er nu besluttet, at kommunernes forsyningsselskaber indgår i en ny, fælles koncern, der formelt set ser dagens lys den 1. januar 2017.

- Fra Frederikssund Kommunes side har vi set en fordel i at indgå i et samarbejde med andre nordsjællandske kommune på dette område. Beregninger viser, at vi i fællesskab kan drive vandforsynings- og spildevandsområdet mere effektivt. Det vil i sidste ende være til gavn for forbrugerne, selvom det er for tidligt at sige, om gevinsten skal bruges til takstnedsættelser eller til øgede investeringer på området, fortæller Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen.

Skaber synergi og gevinster

I det fælles forsyningsselskab bevarer kommunerne deres lokale medbestemmelse, fx ved selv at beslutte takst- og serviceniveauet og hvilke investeringer, der skal prioriteres. Alle beregninger viser, at det nye selskab vil give effektiviserings- og synergigevinster. I ren sammenlægningsgevinst kan der spares omkring 20 procent på driftsudgifterne. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, i hvilket omfang man ønsker at bruge de gevinster til at begrænse takststigninger til gavn for borgerne, investere i klimaområdet eller fornyelse og renovering af ledninger og tekniske anlæg osv.

Nyt selskab 1. januar

En ny direktør for det fælles forsyningsselskab ansættes efter planen så hurtigt som muligt efter den formelle beslutning om stiftelsen. Direktøren skal herefter sikre en effektiv forberedelse af den nye organisation.

Det nye, fælles forsyningsselskab stiftes formelt den 1. jan. 2017, hvor der også vil være besluttet et nyt navn for selskabet. Hele 2017 vil være et overgangsår, hvor de selskabsretlige forhold bringes på plads.

Kommunerne er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal.

Gladsaxe Kommune forventes at træffe endelig beslutning om deltagelse i det nye fælles forsyningsselskab på byrådsmødet den 9. november 2016.