Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
10. oktober 2016

Frederikssund med i frikommuneforsøg

Frederikssund og otte andre kommuner ønsker smidigere, tværgående sagsbehandling. Ønsket har sikret dem status som frikommune, så lovgivningen kan udfordres til gavn for borgerne.

I dag fik de ni kommuner Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød grønt lys fra Social- og Indenrigsministeriet på deres ansøgning om at indgå frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” for perioden 2016-2019. Bag overskriften gemmer sig ønsket og troen på at skabe bedre koordinering, smidigere sagsbehandling for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndigheder på børne- og familieområdet på én og samme tid.

 - Jeg er glad for ministeriets godkendelse af dette frikommuneforsøg, som er et vigtigt skridt på vej mod målet om, at flere borgere lykkes i eget liv. Det giver os mulighed for at afprøve nye indsatser, der giver bedre sammenhæng og mening for den enkelte borger, fortæller borgmester John Schmidt Andersen.

Som det er i dag, så beskriver lovgivningen en række bestemte processer på myndighedsområderne, der kan medføre fagsiloer og ufleksible arbejdsgange i kommunerne.

For eksempel vil en ledig kvinde med dårlig ryg, der samtidigt har svært ved at håndtere teenagedatteren eller –sønnen modtage støtte fra både jobcentret, sundhedsområdet og familieområdet. Kvinden vil typisk have to-tre skriftlige planer der definerer mål og handlinger i forlængelse af de konkrete indsatser som kommunen yder.

Det vil de ni kommuner nu lave om på, og med frikommunestatussen i hånden vil de i fremtiden kunne tilrettelægge arbejdet langt mere helhedsorienteret. På den måde vil tiltag og aktiviteter blive planlagt i ét samlet forløb, der er målrettet den enkelte borger, familien og det netværk, som borgeren er en del af - selvom flere myndigheder er involveret.

Samarbejdet mellem borgeren, borgerens netværk og kommunen om at nå borgerens mål er det bærende element, som skal få den samlede koordinering til at resultere i bedre sagsforløb, hurtigere vej til arbejdsmarkedet og et mere selvstændigt liv.

Fakta om frikommuneforsøget 

  • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
  • For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende