Frederikssund Kommunes logo
14. oktober 2016

1.000 studerende bruger Vinge som case


I Vinge er de allerførste rækkehuse ved at skyde op af jorden på marken lidt sydøst for Frederikssund. Og netop fordi Vinge er i sin tidlige begyndelse er byen oplagt for et projekt for de studerende på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Her uddanner man alt fra bygningskonstruktører over multimediedesignere til produktionsteknologer og E-designere mm.

- Tankerne om Vinge med natur i byen, bæredygtighed og ny teknologi ligger godt til KEA. Vi kan få alle vores fagligheder blandt de studerende i spil, fortæller Tue Hylby Lindqvist, der er udviklingskonsulent i KEAs center for forskning og innovation.

Undervisere fra KEA forbereder de cases, som deres studerende skal arbejde med i uge 46.Undervisere fra KEA forbereder de cases, som deres studerende skal arbejde med i uge 46.

Undervisere besøgte Vinge

Onsdag den 12. oktober var underviserne fra Erhvervsakademiet taget til Vinge for at forberede de cases, som de studerende skal arbejde med i uge 46. De studerendes projekter kommer til at handle om emner som smart city, bæredygtighed, Deltakvarteret, Vinge Station og Vinge Centrum, og deres projektuge bliver intensiv med besøg i Vinge mandag og præsentation af færdige projekter den efterfølgende fredag.

- Vi vil gerne give vores studerende et møde med morgendagens byudvikling. Samtidig skal dette projekt vise dem, hvordan de kan bruge deres uddannelse i samspil med andre fagligheder, som det ofte vil være praksis i erhvervslivet, fortæller Tue Hylby Lindqvist og tilføjer:

- Vi håber, at de studerende kan lave nogle projekter her, som betyder, at de er på forkant med tingene, når de kommer ud i job bagefter.

Når de studerende præsenterer deres færdige projekter i København fredag den 18. november vil de blive bedømt af et dommerpanel. Herefter bliver de bedste projekter udvalgt og en vinder kåret.

Fakta om KEA

KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.