Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
24. november 2016

Nu sendes ny svømmehal i udbud

Byrådet har nu besluttet plan og kriterier for udbuddet af den nye svømmehal, der placeres  i den kommende idrætsby i Frederikssund. Der er samtidig nedsat en bedømmelseskomité frem mod Byrådets godkendelse af et vinderprojekt i maj 2017.

 - Den nye svømmehal skal være for alle kommunens borgere med motionstilbud og oplevelser af høj kvalitet. Byggeriet af svømmehallen, der bliver et bærende element i idrætsbyen, skal ligesom for eksempel byen Vinge have energirigtige og bæredygtige løsninger, og funktionaliteten skal være i top. Den kommende svømmehal skal således være i tråd med Frederikssund som en moderne og fremsynet kommune, og vi glæder os til at se projektforslagene til foråret, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Byrådet besluttede på sit møde 23. november, hvilke kriterier, der skal vægtes, når der skal udvælges en totalentreprenør til at bygge den nye svømmehal. Arkitektur (funktionalitet, udformning mv.) skal vægtes 45 %, bæredygtighed 25 %, teknik 20 % og endelig 10 % vægtning af omfanget af mindre optioner (vipper og rutsjebane).

Byrådet har tidligere besluttet, at svømmehallen skal bestå af et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Og derudover to varmtvandsbassiner og et modstrømsbassin til bl.a. teknisk træning og genoptræning. Herudover tilvalgsmuligheder. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af input fra svømmeklubber, andre organiserede svømmehalsbrugere og borgere. Omklædning og mødefaciliteter til fodboldklubberne lægges ind i samme bygning som svømmehallen.

Valg af vinderprojekt

Det blev også besluttet, at Fritidsudvalget indgår i bedømmelseskomiteen – sammen med to uvildige fagdommere, der skal stå for den faglige vurdering af projektet. Komiteen vil blive rådgivet af relevante fagrådgivere, repræsentanter fra kommunens to største svømmeklubber og idrætsråd, repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden, som har vist interesse for at bidrage til projektet, samt fra kommunens administration.

Inden bedømmelseskomitéen udpeger en vinder vil hele Byrådet blive præsenteret for alle de projekter, der indgår i konkurrencen, for at sikre en bred politisk inddragelse og dialog forud for en endelig bedømmelse.

Svømmehalsprojektet sendes i udbud i begyndelsen af december med frist for indsendelse af tilbud i april 2017. Efter bedømmelseskomitéens udpegning af vinderen skal Byrådet i maj 2017 formelt godkende den totalentreprenør, der skal indgås kontrakt med.

I juni 2017 indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Svømmehallen bliver en stor del af idrætsbyen, som du kan læse mere om på www.frederikssund.dk/borger/byudvikling/idraetsby