Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
10. november 2016

Vej- og kloakprojekt indviet i Græse


Ændringerne i klimaet med flere og kraftigere regnskyl betyder, at Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning flere steder i kommunen samarbejder om håndteringen af regnvand. Et af stederne er Græse by, hvor et projekt netop er blevet gjort færdigt.

De kraftigere regnskyl har blandt andet haft som konsekvens, at der er løbet for meget urenset spildevand direkte ud i Græse Å. Derfor er der netop etableret et nyt vejafvandingssystem i Græse by.

Systemet skal sikre, at vandet ved kraftige regnskyl bliver ledt ad afvandingsrender og grøfter langs Græse Bygade til overfladebassiner, så det ikke – som tidligere – løber i spildevandskloakken. Der er også etableret dræn langs Kirkestræde og Strædet.

Formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning indvier det nye system til håndtering af regnvand.Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, indvier det nye system til håndtering af regnvand. Systemet syner ikke af meget på overfladen, men udgøres af den smalle grå rille, der løber i siden af kørebanen.

Naturlige bassiner

Det nye system er til gavn for både mennesker og miljø, fordi det reducerer mængden af overløb fra spildevandssystemet i området til den overløbsledning, der har udløb til Græse Å, samt skaber nogle naturlige regnvandsbassiner i området.

Anlægget kaldes et LAR-anlæg (Anlæg til Lokal Afledning af Regnvand), dvs. et anlæg, hvor regnvandet fuldstændigt eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem.

Det nye system blev indviet torsdag den 10. november 2016 af formanden for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning.

Også bedre trafiksikkerhed

I forbindelse med projektet er vejbumpene fjernet på Græse Bygade og erstattet af nye regnbede. Regnbedene skal sørge for at opsamle regnvandet fra vejen og samtidig dæmpe bilernes hastighed. Der er også etableret stier på begge sider af Græse Bygade. Dermed giver projektet også større trafiksikkerhed.