Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. november 2016

Forældretilfredsheden i folkeskolen er ikke tilfredsstillende

I oktober gennemførte Frederikssund Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Undersøgelsen viser et beskedent fald i tilfredsheden med folkeskolen. Allerede nu er der sat gang i flere tiltag, som skal ændre på dette.

Forældretilfredshedsundersøgelsen bliver gennemført for at give både politikere, ledere og skolebestyrelser et indblik i, hvordan det går i folkeskolen set fra forældrenes perspektiv. Samtidig er det et vigtigt redskab til skolerne i forbindelse med samarbejdet med forældrene.

Der er 50,4 procent af forældrene til elever i folkeskolen, som har svaret på tilfredshedsundersøgelsen. På en skala fra et til fem, er der sket et beskedent fald i tilfredsheden fra 3,9 i 2015 til 3,6 i 2016. Der er allerede nu sat tiltag i gang, som skal øge elevernes faglige og sociale trivsel, og i budgetaftalen for 2017 er der ligeledes stor fokus på området.

- Det er desværre ikke en overraskelse, at forældretilfredsheden er faldet i år. Vi var forberedt på dette og derfor har vi også i budgettet set på, hvad vi kan gøre for at forbedre folkeskoleområdet i de kommende år. Vi opretter blandt andet en central støttefunktion for trivsel, hvor to konsulenter på fuld tid vil arbejde med at understøtte alle børns trivsel fagligt såvel som socialt. Ved at øge elevernes trivsel er det vores håb at forældrenes tilfredshed også blive større, fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Et af de tiltag, der allerede er sat i gang, er indhentning af basisoplysninger. Basisoplysninger beskriver, hvordan det er gået på skolerne på udvalgte vigtige parametre i den forgangne måned, eksempelvis oplysninger om antal elever med hjemmeundervisning, antal aflyste timer, antal vikardækkede timer med mere. Basisoplysninger indhentes hver måned og vil blive fremlagt for både Uddannelsesudvalget og skolebestyrelserne, som kan bruge det til at følge med i, hvordan det går på udvalgte parametre.

God dialog med personalet

Selvom forældretilfredshedsundersøgelsen viser et overordnet fald, er der også positive elementer at finde i den. Blandt andet oplever 86 procent af forældrene, at de har en god og ligeværdig dialog med lærerne og pædagogerne i skolen.

- Det er rigtig godt, at så mange af forældrene er tilfredse med den dialog, der er mellem klassens lærere og pædagoger og hjemmet. Tallet er faldet lidt siden sidste år, men det er dog fortsat en rigtig stor andel af forældrene, der er tilfredse, og det glæder mig, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt. Hun tilføjer:

- Når det så er sagt, så skal der selvfølgelig ikke være et fald, ligesom der ikke skal være et fald i den samlede tilfredshed. Det er ikke godt nok, og derfor skal der arbejdes på at forbedre dette, så forældrenes tilfredshed bliver øget.

Som en konsekvens af resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen, bliver der gennemført en ny i juni 2017.

- Det gør vi, fordi vi ikke vil vente et helt år med at se, om vores indsatser har en effekt, forklarer Anne-Mette Risgaard Schmidt.