Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
3. marts 2016

Vision for Frederikssund Kommune er vedtaget

Byrådet har på sit seneste møde vedtaget en Plan- og Agenda 21 strategi, som i dag offentliggøres i sin endelige version.

Offentliggørelsen markerer samtidig afslutningen på en proces, hvor Byrådet sammen har formuleret en vision for Frederikssund Kommune, drøftet den med borgerne og tilrettet visionen efter borgerinddragelsen. Visionen har overskriften ”Gode forbindelser”.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 består af en politisk vision og ni temaer med mål som konkretiserer visionen. Plan- og Agenda 21 strategien sætter en retning for det politiske arbejde med udviklingen af alle forvaltningsområder i kommunen. Temaerne skal være pejlemærker i det daglige arbejde, og synlige for borgerne. 

Byrådet har med denne strategi valgt at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres løbende i handlingsplaner og i økonomiske rammer i budgetlægningen.

Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over vedtagelsen af Plan- og Agenda 21 strategi 2015:

- Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune.

- Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det nære liv leves i vores smukke natur og gode byer, mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet har fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen.

Lokal Agenda 21s målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling er indarbejdet i strategien under de relevante emner. Lokal Agenda 21 løftes dermed op på et strategisk niveau, og tænkes sammen med den øvrige udvikling.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 danner nu grundlaget for en fuld revision af Kommuneplan 2013. Den næste kommuneplan – som kommer til at hedde Kommuneplan 2017 – forventes udsendt i høring primo 2017.