Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. marts 2016

Foreningslivet blev støttet med 3,6 mio. kr.

Onsdag den 16. marts 2016 holdt Folkeoplysningsudvalget møde, hvor man besluttede fordelingen af tilskudsmidler til foreningslivet. Hele 3,6 mio. kr. blev fordelt til i alt 85 foreninger.

At Frederikssund Kommune har et rigt og varieret kultur- og foreningsliv kan man forvisse sig om ved at se på antallet af foreninger der netop har fået tilskud. Ikke mindre end 85 foreninger inden for kulturliv og diverse sportsgrene havde søgt og fik bevilget et antal støttekroner, da Folkeoplysningsudvalget holdt sit seneste møde.

3,6 mio. kr. afsat til formålet

Frederikssund Kommune har i sit budget afsat i alt 3,6 mio. kr. til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og det var disse midler Folkeoplysningsudvalget fordelte på sit møde. Foreninger kan søge støtte dels efter hvor stort deres medlemstal er og dels til de aktiviteter, de planlægger at gennemføre samt udgifter til materialer og aflønning af instruktører mv. Tilskuddet baseret på medlemstal udgør ca. 1,2 mio. kr. i alt eller ca. en tredjedel af den samlede pulje og svarer til et tilskud på 115 kr. pr. medlem. De resterende to tredjedele, ca. 2,4 mio. kr., er til fordeling mellem stævner og lejrture, uddannelse, aflønning af trænere og instruktører, materialer og andre aktiviteter.

Flere penge til at styrke fællesskaberne

Og Folkeoplysningsudvalget kunne i stort omfang støtte de mange foreninger uden at alle dog fik samtlige ønsker imødekommet.

- Med enkelte undtagelser rakte budgettet til at imødekomme foreningernes ansøgninger om midler til uddannelsesformål, fortæller Kenneth Jensen der er formand for Folkeoplysningsudvalget. Han tilføjer:

- Og da der var afsat flere penge til aktiviteter end der var søgt, valgte vi at bruge de overskydende midler herfra til at imødekomme flere foreningers ønsker om støtte til stævner og lejrture. På den måde sikrer vi, at pengene kommer ud at arbejde i foreningerne og at vi i særlig grad understøtter fællesskabsaktiviteterne, forklarer Kenneth Jensen.