Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. marts 2016

Flere erhvervsuddannelser på vej til Frederikssund

Flere erhvervsskoler ønsker at placere en række nye erhvervsuddannelser i Frederikssund. Initiativet vil styrke uddannelsesmiljøet i byen og vil give flere unge fra Frederikssund og omegnskommunerne bedre mulighed for at få en kompetencegivende erhvervsuddannelse.

Det er erhvervsskolerne Esnord, TEC og SOPU, som har søgt om at oprette en række nye uddannelsestilbud på Campus Frederikssund i den udbudsrunde, der er i gang i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udvikling af det nye uddannelsestilbud sker i samarbejde med KNord, der allerede har erhvervsuddannelsestilbud på Campus. Skolernes vision er at etablere et stærkt flerfagligt fællesskab og ungemiljø, og konkret drejer det sig om grundforløb indenfor fagene tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS og social- og sundhedshjælper samt de introducerende grundforløb til disse uddannelser. Herudover lægges op til et samarbejde med kommunen om udvikling og etablering af nye 10. klassetilbud og 20/20 forløb, hvor 10. klasse kombineres med et erhvervsfagligt grundforløb.

Understøtter Byrådets vision

Vækstrådet, der består af repræsentanter for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politikere fra Byrådet, har gennem længere tid haft skabelsen af flere uddannelsesmuligheder i Frederikssund Kommune på dagsordenen. Erhvervsskolernes initiativ er således udbyttet af et længerevarende frugtbart samarbejde mellem skolerne, erhvervslivet og Frederikssund Kommune. Samtidig er det helt i tråd med visionen i Frederikssunds byråds Plan- og Agendastrategi, hvor en af grundstenene er, at alle skal have en uddannelse. Derfor er det også en meget tilfreds borgmester, der har modtaget nyheden fra erhvervsskolerne:

- I Byrådet har vi en ambition om netop at tiltrække flere uddannelsestilbud til kommunen. Derfor vil jeg gerne kvittere for erhvervsskolernes interesse i Frederikssund. Det betyder meget for vores erhvervsliv, at de har adgang til en veluddannet arbejdsstyrke, men ikke mindst for de unge selv er det værdifuldt, at der bliver en bredere palet af uddannelsestilbud i kommunen, understreger borgmester John Schmidt Andersen.

- Vi glæder os over den store opbakning fra Frederikssund Kommune og er meget positive omkring kommunens interesse for at styrke de social -og sundhedsfaglige uddannelser i området. Der er lagt op til et spændende samarbejde på tværs af flere erhvervsskoler, som giver unge og voksne uddannelsessøgende en unik mulighed for at vælge det rette uddannelsestilbud fra starten, udtaler Carina Villadsen, Uddannelseschef SOPU København & Nordsjælland.

- Frederikssund bliver et godt sted at starte erhvervsuddannelse. Der bliver mange spændende valgmuligheder, og det tætte samarbejde med virksomhederne giver mulighed for en perfekt kobling mellem teori og praktik. Vi er glade for den store opbakning fra kommunen og ser frem til samarbejdet, som allerede er godt i gang, siger Inge Prip, direktør, Esnord.

Flere vil uddanne sig

Målgruppen for skolernes uddannelsestilbud vil være elever, der har afsluttet 9. og 10. klasse. Hvis de nye erhvervsuddannelser bliver etableret ved Campus i Frederikssund, vil det bidrage til en bedre geografisk fordeling af erhvervsuddannelserne i regionen. Helt konkret vil det betyde kortere rejsetid for unge fra Hornsherred, Frederikssund og Halsnæs Kommune som i dag har langt til en erhvervsskole.

- Når der er relevante uddannelsestilbud tættere på de unge, tror jeg på, at vi kan få flere til at begynde og færdiggøre en erhvervsuddannelse, siger John Schmidt Andersen og tilføjer:

- Gode uddannelsesmuligheder er en væsentlig faktor i vores bestræbelser på at fastholde en position som en dynamisk og erhvervsvenlig kommune, slutter borgmesteren der i april skal mødes med erhvervsskolerne for at sætte rammerne for et stærkt samarbejde omkring etablering af de nye uddannelser på Campus Frederikssund. Sagen er endvidere på Uddannelses- og Vækstudvalgets møder i begyndelsen af april.

De første elever ventes at kunne starte på de nye erhvervsuddannelser i august 2017.

Yderligere oplysninger:
John Schmidt Andersen, borgmester, 47 35 10 00
Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, 47 35 11 32
Jan Milandt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, 47 35 11 18
Uddannelseschef Carina Villadsen, SOPU, 61 61 32 31
Direktør René Van Laer, KNord, 40 28 28 94
Direktør Inge Prip, Esnord, 24 86 99 00