Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. maj 2016

Planlægningsgrundlag for lærernes arbejdstid er vedtaget

Byrådet har på sit møde 25. maj 2016 godkendt et planlægningsgrundlag for lærernes arbejdstid. Planlægningsgrundlaget er udarbejdet af Frederikssund Kommune og Danmarks Lærerforening i fællesskab.

Planlægningsgrundlaget sætter rammer for tilrettelæggelsen af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. Det tager udgangspunkt i det allerede eksisterende ledelsesgrundlag, men blandt andet tildeler det nu lærerne 7,5 timers forberedelse i snit om ugen, som læreren selv kan beslutte, om skal foregå på skolen, i hjemmet eller et tredje sted. Derudover er der afsat timepulje til teamforberedelse og andre opgaver.

I april og maj har borgmesteren, formanden for Uddannelsesudvalget og direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur besøgt de fem distriktsskoler i Frederikssund Kommune for at møde medarbejderne og høre, hvordan det går med trivslen hos dem på skolerne. 

- Det stod hurtigt klart, at ikke alt fungerer efter hensigten, at trivslen er påvirket og at der er behov for at handle. Det arbejde er vi i fuld gang med, og planlægningsgrundlaget er blot et af flere elementer for at sikre, at lærerne har et godt og attraktivt arbejdsmiljø, fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget og tilføjer:

- Det har været vigtigt for os, at planlægningsgrundlaget imødekommer nogle af de ting, som lærerne har fortalt os på vores besøg på skolerne. Men samtidig er det vigtigt, at ledelsesretten ikke bliver taget fra lederne. Derfor vil det fortsat være sådan, at medarbejderen drøfter tilrettelæggelsen af arbejdstiden direkte med lederen.

Hun pointerer, at hvis det skal lykkes folkeskolerne i Frederikssund Kommune at nå det fælles mål om en skole, der gør eleverne så dygtige, som de kan blive, er det vigtigt, at der både er parathed og en lyst og vilje til dialog med hinanden.

- Møderne har tydeligt vist, at den lyst og vilje er til stede, og den skal vi holde fast i fremadrettet, siger hun.

På byrådsmødet 25. maj stemte seks ud syv partier for planlægningsgrundlaget. Det Konservative Folkeparti stemte imod.

- Jeg er glad for, at et meget stort flertal i byrådet har sagt ja til planlægningsgrundlaget. Lærernes trivsel er afgørende for at give eleverne på kommunens skoler den bedst mulige skolegang, og jeg håber, at det nye initiativ vil være med til at sikre øget trivsel i hverdagen for lærerne, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Planlægningsgrundlaget træder i kraft den 1. august 2016 på alle Frederikssund Kommunes skoler.

Borgmesteren, formanden for Uddannelsesudvalget og direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur mangler at besøge Campus U10 og Kærholm. Disse besøg bliver planlagt til efter sommerferien.

Regitze Flannov og Anne-Mette Risgaard Schmidt. Foto: Kenneth Jensen.
Formand for Frederikssund Lærerforening, Regitze Flannov, og formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt, giver håndslag på det nye planlægningsgrundlag.

Foto: KEJE.