Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
[ Error ]

Ny skolebestyrelse på Ådalens Skole

Efter et fredsvalg den 18. maj er den kommende skolebestyrelse på Ådalens Skole nu på plads. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2016.

Ådalens Skole har den 18. maj i år haft valg til skolebestyrelsen. Da antallet af opstillede passede til antallet af pladser i bestyrelsen og som suppleanter, blev det et fredsvalg.

Som udgangspunkt er der valg til skolebestyrelsen hvert fjerde år. Valget ligger oftest i det år, der følger efter et kommunalvalg. Men der er mulighed for at holde forskudte valg, og det gør Ådalens Skole. Det betyder, at skolen kan afholde skolebestyrelsesvalg hver andet år, men det er ikke hele bestyrelsen, der er på valg. Denne gang blev der valgt tre nye medlemmer, og i 2018 bliver der valgt fire nye. Skolebestyrelsen har i alt syv forældrerepræsentanter og et antal suppleanter derudover, der alle sidder i en fireårig periode.

Resten af skolerne i Frederikssund Kommune holder ikke forskudte valg. Det næste skolebestyrelsesvalg på disse skoler bliver derfor i foråret 2018.

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen pr. 1. august 2016 på Ådalen Skole:

Niels Brockenhuus

Morten Jensen

Janne Sonnenborg

Morten Figge Andersen

Tommy Kudsk Olsen

Benny Juul Neis

Randi Ulla Christiansen

Suppleant:

Camilla Rydahl 

Elevrepræsentanter bliver valgt og offentliggjort på skolens hjemmeside i august 2016.