Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. maj 2016

Ny dimensionering af brand- og redningsberedskabet godkendt

Brandstationen i Slangerup samt en vandtankvogn i Skibby bliver opretholdt – foreløbig indtil 2019. Det besluttede Byrådet i Frederikssund Kommune, da planen for dimensioneringen af Frederiksborg Brand og Redning blev behandlet den 25. maj.

I november 2015 godkendte Byrådet sammenlægningen af beredskaberne i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov kommune under navnet Frederiksborg Brand og Redning. Sammenlægningen var en del af en national strukturreform på beredskabsområdet, hvori der var indregnet en række effektiviseringer som følge af sammenlægningen.

Ny plan for dimensionering

I forlængelse heraf har Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet en ny plan for den fremtidige dimensionering af beredskabet. Planen er – senest i april - blevet vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har nikket til den, og den er efterfølgende blevet godkendt i den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning den 4. maj 2016. Både Beredskabsstyrelsen og Frederiksborg Brand og Redning vurderer, at der fortsat kan iværksættes en forsvarlig indsats inden for de givne responstider.

Planen indeholder en række ændringer i forhold til det nuværende beredskab. Blandt ændringerne beskrives blandt andet nedlæggelse af Slangerup Brandstation og reduktion af materiale og mandskab på stort set alle brandstationer i de seks kommuner.

Mulighed for tilkøb

I forlængelse af planen har de enkelte kommuner dog mulighed for at tilkøbe yderligere ydelser fra beredskabet, og det var netop hvad Frederikssund Byråd valgte at gøre. Et flertal i Byrådet godkendte således den samlede plan for dimensionering af beredskabet, men med tilkøb af brandstationen i Slangerup samt vandtankvognen i Skibby frem til den 1. januar 2019.

- Som formand for beredskabskommissionen i Frederikssund Kommune er jeg tryg ved denne plan for dimensioneringen af det fremtidige beredskab, siger borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

- Jeg er glad for at vi har fundet enighed om at opretholde brandstationen i Slangerup og vandtankvognen i Skibby. Med sammenlægningen af beredskaberne kan vi også trække på ressourcer i et større geografisk område end hidtil, og det betyder, at vi fortsat kan opretholde gode responstider og være i stand til at sætte effektfuldt ind, hvor det er nødvendigt, fastslår borgmesteren.

Mulig placering i Vinge

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. maj blev der endvidere udtrykt ønske om en vurdering af hvorvidt brandstationen i Frederikssund med fordel kan ligge i Vinge, når den i fremtiden er tilstrækkeligt udbygget.

I dette bilag kan du læse mere om de foreslåede ændringer i beredskabet.