Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
31. maj 2016

Kørsel med Flextur er en succes

Siden september 2015 har borgere i Frederikssund Kommune haft mulighed for at benytte Flextur til transport som alternativ til den normale kollektive buskørsel. Og det er blevet taget godt imod af borgerne.

Med Flextur er man ikke afhængig af at skulle påstige en rutebil fra et stoppested til bestemt tid. I stedet kan man blive transporteret fra gårdsplads til gårdsplads. Flextur har ingen fast køreplan, og en tur koster 24 kroner inkl. de første ti kilometer kørsel. Her ud over koster det seks kroner pr. kilometer.

Flextur blev indført i Frederikssund Kommune som et tilbud til borgerne i områder med ringe eller ingen busbetjening. Ordningen har efterfølgende vist sig også at være til gavn for de borgere der transportere sig inden for bygrænserne. En analyse af hvordan Flextur er blevet brugt de første seks måneder viser således at de fleste Flexture bliver afviklet fra områder hvor der traditionelt bor mange ældre i og omkring Frederikssund by og Jægersprisområdet. Her er det navnlig ture til fysioterapeut, Frederikssund Sygehus og indkøbsmuligheder der bliver kørt.

I de første seks måneder har 3.225 borgere benyttet det nye tilbud, svarende til i gennemsnit 538 ture om måneden.

Fordelingen af kørte flexture fra 1. september 2015 til 29. februar 2016.

Den store succes som Flextur har oplevet betyder at Teknisk Udvalg og Byrådet i maj måned her drøftet både brug og i hvilken form Flextur skal fortsætte. Med successen følger nemlig også øgede omkostninger til tilbuddet.

Foreløbig vælger Byrådet at fastholde tilbuddet i sin nuværende form, og ikke øge brugerbetalingen. Teknisk Udvalg skal så vurdere situationen igen til efteråret. Det udfald glæder Tina Tving Stauning (A), som er formand for Teknisk Udvalg:

 - Nye og alternative løsninger indenfor den kollektive trafik skal selvfølgelig ses i sammenhæng med alle behov borgerne har for transport til og fra uddannelse, arbejde og andre nødvendige ture. En løbende diskussion, hvor vi i Teknisk Udvalg til efteråret endnu en gang ser på om vi har fundet præcist de mest brugbare løsninger, siger Tina Tving Stauning.

Nem transport

Der er heller ikke tvivl om at Flextur udfylder et hul i den kollektive transport.

Iflg. Birte Normann som er Trafikmedarbejder i Vej og Trafik i Frederikssund Kommune, så viser analyser af brugerne og deres rejsemønster, at flere ture udføres på tidspunkter hvor der er længe til næste busafgang, langt til næste stoppested eller om aftenen, hvor Flextur er eneste mulighed.

 - Vi kan også se at 30 pct. af brugerne i Frederikssund i februar medbragte hjælpemidler. For hele kommunen var tallet 14,6 pct. Det indikerer, at Flextur bruges af en del borgere som ikke ser kollektiv trafik som et muligt alternativ, fordi de dårligt gående og afstanden til stoppested er en barriere, fortæller Birte Normann. 

Tilfredse kunder

Målgruppen for Flextrafik er primært ældre borgere. 78 pct. af brugerne er 60 år eller derover, og 59 pct. er 70 år eller derover – og de er tilfredse med tilbuddet.

Iflg. Movias seneste kundetilfredshedsundersøgelse, så er 60 pct. af brugerne meget tilfredse, og 31 pct. er tilfredse.

De tal glæder udvalgsformanden, og bestyrke hende i at Flextur er kommet for at blive:

 - Flextur er et godt alternativ til at have store busser kørende halv- og heltomme rundt i vores kommune. Flextur giver lige netop den flexibilitet og de muligheder som vores borgere har efterspurgt.