Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. maj 2016

Frederikssund Kommune søger om frikommuneforsøg

På byrådsmødet onsdag den 25. maj vedtog Byrådet, at Frederikssund Kommune skal søge Social- og Indenrigsministeriet om at starte to frikommuneforsøg.

Det er Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, der har inviteret landets kommuner til at søge om at blive frikommune i årene 2016-2019. Denne invitation har Frederikssund Kommunes administration kvitteret for ved at forberede to ansøgninger til frikommuneforsøg i samarbejde med en række andre kommuner i Nordsjælland. Det er disse to ansøgninger, Byrådet nu har godkendt.

To temaer

De to frikommuneansøgninger har hvert sit tema, og er udarbejdet i samarbejde med andre kommuner. Den ene ansøgning har titlen ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”, og handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder mellem disse sundhedsaktører. Denne ansøgning bliver sendt til ministeriet i et samarbejde mellem Frederikssund, Allerød, Fredensborg, Gribskov Helsingør og Hillerød kommuner.

Den anden ansøgning har overskriften ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Her er intentionen, at tilrettelægge mere sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder for målgrupperne unge, familier og voksne. Her er Frederikssund Kommune på forkant med det allerede igangsatte projekt ”Sammenhængende borgerforløb”. Denne ansøgning sker i et samarbejde mellem Frederikssund, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner.

Skal skabe effektiviseringer

- Vi håber meget at være blandt dem, der bliver udvalgt til at komme med i et frikommuneforsøg, siger kommunaldirektør Ole Jacobsen og tilføjer:

- Hele formålet er jo at forsøge at skabe effektiviseringer og kvalitetsløft inden for de berørte serviceområder, og der er mulighederne flere, hvis man får lov at afprøve nye metoder og måder at gøre tingene på, fastslår han.

Ansøgningerne skal godkendes i alle de deltagende kommuner, hvorefter de bliver indsendt til ministeriet. I september vil regeringen udpege syv frikommunenetværk, og herefter vil der være to ansøgningsrunder til frikommuneforsøg årligt.