Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
23. maj 2016

Ny integrationsstrategi i høring

Økonomiudvalget besluttede på sit seneste møde at sende udkast til ny integrationsstrategi for Frederikssund Kommune i høring. Integrationsstrategien lægger hovedsporene til kommunens arbejde og samarbejde omkring integrationsopgaven.

Integrationsstrategien er blevet til i et tæt samspil med en tværgående projektgruppe og en bredt sammensat referencegruppe med deltagelse af udvalgsformænd, frivillige, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv. Flygtninge er blevet interviewet om deres oplevelser i mødet med Frederikssund Kommune, og Byrådet har været involveret løbende.

Fem temaer

Arbejdet har resulteret i et oplæg til strategi som er opdelt i fem temaer:

  • Den gode modtagelse og medborgerskab
  • Boliger
  • Beskæftigelse og uddannelse
  • Børn og unge
  • Fritid, kultur og frivillighed

Integrationsstrategien er ikke et statisk dokument, men fastsætter nogle hovedspor for arbejdet og samarbejdet omkring integrationsopgaven. Som sådan vil strategien også løbende skulle tilpasses.  Der følges op på den samlede strategi i starten af 2018.

Strategien er sendt i høring hos de politiske fagudvalg, i kommunens MED-organisation og hos en lang række samarbejdsparter og interesseorganisationer, men alle er velkomne til at give deres besyv med før den vedtages endeligt af Byrådet i slutningen af juni 2016.

Fristen for at indsende høringssvar er den 1. juni 2016 kl. 12.00.