Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
17. juni 2016

Ungemæglere skal øge trivslen

Frederikssund Kommune har fået 18 nye ungemæglere. De skal være med til at fremme trivslen blandt børn og unge ved at hjælpe med at løse de konflikter, unge kan have med voksne eller med hinanden.

16 medarbejdere fra Frederikssund Kommune samt to medarbejdere fra boligselskabet Rosenvænget har netop afsluttet uddannelsen som ungemæglere og fået overrakt deres kursusbevis. De i alt 18 ungemæglere skal hjælpe med at skabe bedre trivsel blandt børn og unge i Frederikssund Kommune. På uddannelsen har de lært, hvordan man arbejder med mægling og konfliktløsning på en måde, hvor de involverede i konflikten selv er med til at løse den. Uddannelsen udbydes af Center for Konfliktløsning.

- Det handler om at få en mæglende tilgang i dagligdagen. Der skal fokus på, hvordan vi løser konflikter på en måde, hvor de involverede bliver fastholdt i ejerskabet af konflikten og selv er med til at løse den. Mange lærere og pædagoger har været vant til, at når der er en konflikt blandt børn, fortæller de, hvordan den skal løses. Men den rolle skal de lægge fra sig og i stedet skal de træde tilbage og hjælpe dem, der er involveret i konflikten til at lære, hvordan de håndterer den og løser den, fortæller Kjeld Erik Pedersen, SSP-konsulent og ansvarlig for uddannelsen af ungemæglere i Frederikssund Kommune.

Konfliktmægling på skoleskemaet

Det er blandt andet lærere og pædagoger fra de fem distriktsskoler, fritids-/ungdomsklubberne og Gadeteam, som har været på uddannelse. Her har de lært alt det teoretiske om konfliktmægling, og nu skal de ud og bruge det i praksis, blandt andet i skolerne.

 - Planen er, at alle elever i 5. klasse skal undervises i at have en mæglende tilgang til konflikter. Hvis en hel årgang lærer det her, tror jeg på, at det vil vokse med dem. Jeg håber i hvert fald, at det vil hænge ved, så vi får en stor gruppe børn og unge, der har færre konflikter og som ved, hvordan de skal håndtere de konflikter, der er. For konflikter vil altid opstå, det er et livsvilkår. Det er handler om, hvordan vi håndterer dem og lærer af dem, siger Kjeld Erik Pedersen.

En stor fordel ved at lære de unge at håndtere konflikter er, at det øger trivslen i skolen og de miljøer, de unge færdes i. Og god trivsel er med til at give de unge en god skolegang og ikke mindst forebygge kriminalitet og misbrug.

I løbet af det næste skoleår vil ungemæglerne gå i gang med undervisningen på 5. klassetrin.