Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
23. juni 2016

Stærkere fokus på integration

Frederikssund Byråd har på sit møde onsdag den 22. juni enstemmigt vedtaget en integrationsstrategi. Den skal styrke kommunens arbejde med integration af flygtninge blandt andet ved at inddrage lokalsamfundet i indsatserne.

I begyndelsen af 2016 blev Byrådet præsenteret for en analyse af integrationsindsatsen i Frederikssund Kommune. Det blev begyndelsen på udviklingen af en integrationsstrategi, som har involveret både udvalgsformænd, frivillige, medarbejderrepræsentanter, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv. Senest har udkastet til strategien været i offentlig høring og er nu endeligt vedtaget af Byrådet.

Borgmester John Schmidt Andersen siger:

- Integrationsstrategien står på et meget bredt fundament, da den er blevet til med deltagelse fra mange forskellige aktører. Derfor er jeg glad for, at det også er et samlet byråd, der har bakket op om strategien.

- Strategien skal blandt andet sikre, at de flygtninge, der kommer til Frederikssund Kommune får en meningsfuld og velfungerende hverdag og så vidt muligt bidrager til fællesskabet på lige fod med kommunens øvrige borgere. Det er vigtigt at lykkes med en god integration, og derfor skal vi som kommune facilitere det gode møde med borgere, institutioner og arbejdspladser. I det arbejde er integrationsstrategien et meget vigtigt redskab, forklarer borgmesteren.

Mål for indsatsen

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

  • Modtagelse og medborgerskab
  • Boliger
  • Beskæftigelse og uddannelse
  • Børn og unge
  • Fritid, kultur og frivillighed

For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler, der skal anvendes for at nå målene. Strategien fastslår blandt andet, at foreninger, aftenskoler og frivillige er centrale medspillere i integrationen, og at der kan indgås partnerskaber med kommunen om integrationsindsatser.

Ligeledes fastlægges det, at antallet af midlertidige boliger til flygtninge skal holdes på et minimum. Det skal ske ved at samarbejde med private investorer og de almene boligselskaber om at skabe så mange permanente boliger som muligt.

Strategien har også den målsætning, at alle flygtningebørn skal i dagtilbud. Frederikssund Kommune vil introducere både børnene og deres forældre til børnelivet i Danmark, og særlige ressourcepersoner skal arbejde med børnenes integration i institutionerne.

Med byrådets vedtagelse af integrationsstrategien er det samtidig besluttet, at der skal laves en opfølgning på strategien i 2018.