Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
9. juni 2016

Politisk aftale om planlov giver nye muligheder

Et flertal hen over midten i dansk politik har i dag indgået en aftale om bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.

”Det er en god dag for borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune, som med aftalen om en række lovændringer kan se frem til nye muligheder for at skabe lokal vækst og udvikling”, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Lokalt kan aftalen om ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven bl.a. give mulighed for at etablere mere tidsvarende og konkurrencedygtige butikker, bedre muligheder for turismeudviklingen og mulighed for hurtigere lokalplanlægning.

Planlovsændringen vil åbne mulighed for at kommunen kan tillade større dagligvarebutikker i Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup som bedre kan imødekomme borgernes behov og dermed er bedre rustede til at klare sig i den regionale konkurrence. Også udvalgsvarebutikker (dvs. butikker som forhandler tøj, sko, sportsudstyr mv.) får nye muligheder for at vokse og gøre sig gældende i konkurrencen om kunderne.

Den lokale turisme kan ligeledes se frem til nye udviklingsmuligheder. Meget afhænger af hvordan aftaleteksten præcist udmøntes i lovgivningen, men det ser ud til, at der i den kommende planlov vil komme forbedrede rammer for at arbejde for f.eks. et hotel på Kalvøen, en udnyttelse af skalleværksgrunden i Gerlev til turisme og for at give spændende fødevarevirksomheder som Svanholm lettere adgang til at kunne etablere besøgsfaciliteter.

Endelig får kommunerne mulighed for at gøre procedurer i lokalplanlægningen lidt kortere, hvilket efterspørges af mange virksomheder.

”Jeg glæder mig over, at det nationalt har været muligt at skabe et bredt flertal om en aftale, som sigter mod at give mere frihed til kommunerne og glæder mig til at aftalen udmøntes i lovændringer som forhåbentlig kan træde i kraft allerede i januar 2017”, slutter borgmesteren.