Frederikssund Kommunes logo
22. juni 2016

Plan for Vinge Centrum i høring

Med lokalplanen for Vinge Centrum er rammerne for udviklingen af byens centrale del beskrevet. Og på sit møde den 22. juni 2016 besluttede Frederikssund Byråd at sende planen i offentlig høring i otte uger.

Centralt gennem byen Vinge løber det grønne hjerte som er en landskabskorridor, der krydser Vinge fra nord til syd. S-togsstationen bliver centrum i byen. Og rundt om den vil bygninger skyde op i mellem fire og otte etagers højde med boliger, erhverv, offentlige institutioner, private virksomheder og detailhandel. Sådan ser fremtiden ud for centrum i Vinge, hvis man læser den lokalplan som Frederikssund Byråd netop har behandlet.

Tæt bymidte

 - Med denne lokalplan lægger vi op til en høj og tæt bymidte i centrum af Vinge – men uden at gå på kompromis med de grønne, bæredygtige og rekreative elementer, som vil give byen Vinge sit helt eget unikke kendetegn, fortæller formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), og tilføjer:

 - Når lokalplanen har været i høring, kan vi få rammerne for Vinge Centrum på plads, og dermed tager projektet endnu et stort og vigtigt skridt fremad.

Vigtig lokalplan

For at realisere centrum i Vinge forventes det, at der skal bygges ca. 183.000 etagekvadratmeter.

 - Samtidig med at lokalplanen sendes i høring har Byrådet også godkendt det endelige investorudbud. Jeg ser frem til at vi i oktober kan offentliggøre, hvem der udgør det Udviklingsselskab, der skal gennemføre den kæmpestore opgave at bygge etape 1 af centrum og Vinge Station, siger borgmester John Schmidt Andersen (V) og fortsætter:

 - Jeg ser frem til, at aftalen med investorerne så kan underskrives og byggeriet kan gå i gang. Derfor er det en meget vigtig lokalplan, vi nu sender i høring, fastslår borgmesteren.

Byrum med særlige kendetegn

I lokalplanen for området bliver der blandt andet stillet krav om, at der skal etableres mindre byrum spredt i bebyggelsen med forskellige typer planter og træer, så hvert byrum får sit eget særlige kendetegn. En anden bestemmelse i lokalplanen er, at alt overfladevand skal opsamles i regnvandsbassiner for at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Endvidere bliver veje og stiforløb fastlagt, ligesom arealer til to parkeringshuse og byens øvrige bygninger er udlagt.

Lokalplan i høring

Lokalplanen er blevet til på baggrund af den masterplan for Vinge Centrum, som blev udarbejdet af Henning Larsen Architects, Tredje Natur, Moe og RPA i november 2015. Lokalplanen blev behandlet på Frederikssund Byråds møde den 22. juni 2016, og her besluttede byrådet at sende lokalplanen med tilhørende tillæg og miljøredegørelser i høring i otte uger.

Hvis du vil komme med et høringssvar skal det indsendes på mail til planteamet@frederikssund.dk mellem den 24. juni 2016 og den 21. august 2016.

Se hele lokalplanen med tilhørende bilag, herunder kommuneplantillæg, miljøvurderinger mv.

Materialet vil blive opdateret i de kommende dage med blandt andet detaljer om høringsprocessen.