Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
20. juni 2016

Kan I skabe innovative løsninger, der hjælper og forebygger dehydrering hos ældre i Frederikssund?

I forbindelse med den nye udbudslov er der åbnet for en helt ny udbudsform kaldet ”Innovationspartnerskaber”. Det giver offentlige parter mulighed for at skabe innovation og løse problemstillinger på en ny og mere effektiv måde i samarbejde med private leverandører.

Frederikssund Kommune er gået sammen med Markedsmodningsfonden, Albertslund og Esbjerg Kommuner om at efterlyse innovative løsninger inden for sundhedsområdet. Mere præcist efterlyser man ideer, der kan forebygge og reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der direkte eller indirekte skyldes dehydrering.

Markedsmodningsfonden har afsat 12 mio. kr. til de virksomheder eller konsortier der kan udvikle den bedste løsning. Virksomheder der ender med at indgå en partnerskabskontrakt vil således modtage betaling for at deltage, og vil samtidig få ret til at kommercialisere løsningen efterfølgende.

Dyrt problem for samfundet

I 2014 blev ca. 460.000 ældre indlagt på de offentlige sygehuse. Mange af disse indlæggelser kunne være undgået hvis den rigtige hjælp var sat ind i tide. På landsplan koster indlæggelserne kommunerne ca. 59 mio. kr. årligt, og det er kun isoleret til indlæggelser der direkte skyldes dehydrering. Ser man dertil på de typiske følgevirkninger, løber potentialet op i omkring 102 mio. kr. årligt. Disse forebyggelige indlæggelser er stigende for de ældste og mest plejekrævende ældre.

Stort potentiale

Der er et betydeligt vækstpotentiale for danske virksomheder i at løse denne problemstilling vedrørende dehydrering hos ældre.

I forbindelse med innovationspartnerskabsudbuddet vil der blive indgået en eller flere kontrakter med virksomheder som kan udvikle nye løsninger der kan forebygge eller afhjælpe dehydreringen hos de ældre. Det betyder at virksomheder - evt. sammen med eksperter, forskere og lign. - som deltager i innovationspartnerskaberne, modtager betaling for at deltage. Samtidig vil de få rettigheder over produktet inklusive retten til at kommercialisere løsningen. De deltagende kommuner har mulighed for at indkøbe løsningen umiddelbart efter partnerskabets afslutning.

Kom til informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om udbuddet den 30. juni 2016 kl. 14-16 på Erhvervsstyrelsens adresse: Langelinie allé 17, 2100 København Ø.

Ved spørgsmål og tilmelding kontaktes Pernille Munk Nielsen på permun@erst.dk / 35 29 14 13.

Deadline for tilmelding: 28. juni 2016.

Se udbudsmaterialet.