Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. juni 2016

Klimasikring af Roskilde Fjord haster

De fire borgmestre fra Frederikssund, Roskilde, Lejre og Egedal mødtes onsdag tirsdag den 28. juni for at drøfte klimasikring af Roskilde Fjord. De er enige om at det er en opgave som haster, og har derfor lavet følgende fælles udtalelse:

Ved stormen Bodil i 2013 skete der store skader i Frederikssund by, i Jyllinge Nordmark, i sommerhusområdet Hyllingeriis og mange andre steder i den sydlige del af Roskilde Fjord. Mange fik deres hjem ødelagt.

Derfor har Roskilde og Frederikssund Kommune i samarbejde fået udarbejdet et skitseprojekt for en regional oversvømmelsessikring ved Frederikssund, som viser at en sikring vil koste ca. 135 mio. kr. I den sydlige del af Roskilde Fjord som beskyttes af den skitserede regionale løsning, er der ifølge Stormflodsrådet udbetalt erstatninger for ca. 400 mio. kr. til omkring 800 grundejere efter stormen Bodil. Èn stormflod – Bodil – kostede således tre gange så meget som det ville have kostet at forebygge den.

Trygheden tilbage

En sikring ved Frederikssund bør etableres hurtigst muligt, sådan at borgerne får trygheden tilbage og de genopbyggede huse ikke risikerer at blive ødelagt igen.

Kommunerne omkring den sydlige del af Roskilde Fjord har derfor foreslået et statsligt/kommunalt samarbejde om en regional løsning. Her kunne man f.eks. lade sig inspirere af, at det i 1970’erne var muligt at etablere et dige i Tønder Marsk som både staten og lokale kræfter medvirkede i. Miljø- og Fødevareministeriet afviste det kommunale forslag om samarbejde, og fastholdt at grundejerne efter den gældende kystsikringslov selv skal etablere de kystsikringsanlæg som skal beskytte dem mod fremtidige oversvømmelser.

Erfaringerne med kystsikringslovens regler er at selv mindre sager kan trække ud i ti år, og det er et godt spørgsmål om de omfattende procedurer og klagemuligheder, der er indbygget i loven vil gøre det muligt nogensinde at afslutte en sag om en stor regional løsning i Roskilde Fjord, hvor der kan blive flere tusinde involverede grundejere.

Også andre steder i landet arbejder kommuner med store løsninger som den gældende kystbeskyttelseslov ikke er egnet til at gennemføre.

Svaret på klimaændringerne er iflg. borgmestrene derfor ikke at blive ved med at gøre, som man plejer. Klimaændringerne giver udfordringer og kræver i nogle tilfælde andre løsninger end de gængse. Men udfordringerne er ikke større end at de kan løses.

I 1970’erne kunne det lade sig gøre at skabe en regional løsning i Tønder Marsk. Nu er der igen brug for statsligt/kommunalt samarbejde. Lad os komme i gang med samarbejdet om regionale løsninger på klimaudfordringerne i Roskilde Fjord – nu!

Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune
Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune
Borgmester Willy R. Eliasen, Egedal Kommune.