Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
13. juni 2016

Fritidsudvalg anbefaler plan for ny idrætsby

Fritidsudvalget har på sit møde 8. juni anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byråd at godkende det endelige forslag til helhedsplan for den kommende idrætsby i Frederikssund. Planen lægges til beslutning i Byrådet på mødet 22. juni.

Umiddelbart inden Fritidsudvalgets møde 8. juni fik hele Byrådet præsenteret det endelige forslag til helhedsplan af Keingart Arkitekter, der er rådgivende arkitekt på projektet.


3D visualisering af pladsen foran bygningerne

Med den kommende idrætsby har Frederikssund Kommune grebet en unik mulighed for at planlægge et stort samlet idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden. Næsten alle lignende anlæg i Danmark er blevet etableret ved knopskydning over mange år uden en samlet masterplan. Helhedsplanen er idrætsbyens masterplan, som skal sikre en god sammenhæng mellem de enkelte dele af idrætsbyen og i forhold til området omkring idrætsbyen. Planen skal være styrende for alle de aktiviteter og anlæg, der etableres i idrætsbyen. Uanset om de bygges i den første fase af projektet, eller om de bygges i en senere fase om mange år.

Visionerne bag den kommende idrætsby er blandt andet, at den skal opfordre til samarbejde på tværs af foreninger, benyttes af mange forskellige målgrupper og gøre det attraktivt at være frivillig foreningsleder eller træner. Samtidig har der været et tydeligt ønske om flere adgangsveje og gode stiforbindelser mellem idrætsbyen, Ådalens Skole (Nord), Sillebro Ådal og Vinge.

- Det endelige forslag er et resultat af en meget intensiv og spændende proces, hvor alle parter er blevet inddraget og lyttet til. Både foreninger, borgere og Byråd. Jeg er imponeret over så godt projektets rådgivende arkitekt har ramt alle de forskellige behov, ønsker og hensyn, der har været fremme undervejs. Helhedsplanen rummer alle de nødvendige faciliteter til de idrætter, der skal tilknyttes idrætsbyen og giver samtidig gode muligheder for at borgere kan bruge idrætsbyen til forskellige former for motion og bevægelse, forklarer formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V).

Forslaget til helhedsplan behandles i Økonomiudvalget 15. juni og i Byrådet den 22. juni.

Inddragende proces

Alle berørte idrætsforeninger og kommunens idrætsråd har været inddraget tæt i processen. Idrætsrådet som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne med deltagelse i workshops og studieture.

- Vi har følt os rigtig godt inddraget i processen frem mod det endelige forslag til helhedsplan. De berørte foreninger er blevet inddraget og lyttet til, hvilket afspejles i det forslag, der nu ligger. Vi ser meget frem til at få et idrætsanlæg, der kan styrke samarbejdet og udviklingen af idrætten, både i Frederikssund by og i hele kommunen, fortæller formand for Idrætsrådet Annelise Hansen.

Borgere, der bor i området omkring den kommende idrætsby, har også været inddraget. Dels via en høringsfase dels via et informationsmøde i maj, hvor de fik mulighed for at give input til de foreløbige skitser til helhedsplan. Den endelige helhedsplan vil som en del af den nye lokalplan for området blive sendt i offentlig høring, hvor alle har mulighed for at indsende høringssvar.


3D visualisering af de petanquebaner der skal ligge bag svømmehallen ned mod Sillebro Ådalen

Idrætsbyen bygges i etaper

Idrætsbyen skal på både kort og lang sigt erstatte de idrætsfaciliteter, der i dag ligger i Frederikssund by på henholdsvis Kalvøen, Bjergvej, Ådalens Skole Syd samt ved Pedershave.

Byrådet har i første omgang afsat 121 mio. til første del af etableringen, hvor der som minimum skal bygges svømmehal, et antal fodboldbaner samt klubfaciliteter. Det præcise omfang og type af faciliteter, der skal indgå i fase 1, drøftes i Byrådet til august. Første spadestik til fase 1-byggeriet forventes at blive taget i løbet af sommeren 2017. Hvornår de øvrige faser af aktiviteter i idrætsbyen kan igangsættes, er endnu ikke planlagt.

Fakta om arkitekterne

Det er det prisbelønnede arkitektfirma Keingart, der er rådgivende arkitekt på projektets helhedsplan. Arkitektfirmaet har tidligere vundet Den Internationale Olympiske Komites (IOC) guldmedalje for et udendørs idrætsanlæg ved Syddansk Universitet i konkurrence med blandt andet byggeriet fra VM i fodbold i Brasilien og Vinter-OL i Rusland.