Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. juni 2016

Brugerne spørges til råds om budget 2017

Byrådet har i 2016 valgt at gribe budgetprocessen lidt anderledes an end man plejer, og starte den direkte dialog med borgere og brugere tidligere.

Målsætningen er der som sådan ikke ændret på fra tidligere års budgetarbejde, nemlig at det er Byrådets ambition at inddrage så mange interessenter som muligt for at få gode idéer til hvordan man kan gøre tingene bedre, smartere og ikke mindst billigere.

Ifølge kommunens økonomi- og udviklingschef, Mette Viksø-Nielsen, har alle interesserede derfor kunnet komme med forslag til budgetforbedringer allerede fra januar måned.

 - Byrådet har valgt at lade det være op til det enkelte fagudvalg at vælge den model for inddragelse som er mest hensigtsmæssig. Samtidig har borgere, erhvervsliv og ansatte kunnet komme med forslag via internettet, fortæller økonomi- og udviklingschefen.

Økonomi- og udviklingschef Mette Viksø-Nielsen fortalte om budgettet. Foto: Kenneth Jensen.
Økonomi- og udviklingschef Mette Viksø-Nielsen fortalte om budgettet ved tirsdagens dialogmøde.

Som led i inddragelsen har flere fagudvalg valgt at holde dialogmøder med brugerne på deres respektive områder.

Seneste eksempel herpå er Sundhedsudvalget, som havde inviteret brugerrepræsentanter på det specialiserede socialområde for voksne til møde tirsdag eftermiddag – et tilbud som cirka 35 repræsentanter valgte at tage imod.

Formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg. Foto: Kenneth Jensen.Ifølge formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), så var det dejligt med så stort et fremmøde.

 - Det er noget større end tidligere år, hvilket i sig selv er positivt, siger udvalgsformanden – og samtidig styrker det troen på at den vej vi har valgt er den rigtige; en vej hvor vi i Sundhedsudvalget i år ønsker en tidligere inddragelse af så mange interessenter som muligt til at få gode ideer.

 - Formålet med dialogmødet var dels at Sundhedsudvalget i sin egen proces med at få tilvejebragt konkrete forslag til budget 2017 kunne få afprøvet eller nuanceret oplæggene til effektiviseringer sammen med interessenterne, dels kan interessenterne komme til orde og være med til at formulere deres forslag og ideer til budgettet fortæller Jesper Wittenburg.

Ud over udvalgsformanden og resten af Sundhedsudvalget kom både chefkonsulent Peer Huniche, socialchef Klaus G. Kolberg og økonomi- og udviklingschef Mette Viksø-Nielsen med oplæg til drøftelserne om både nye og allerede iværksatte initiativer.

Iflg. Peer Huniche var der da også en god stemning på mødet:

 - Der var blandt de mange fremmødte et ægte engagement for områdets udvikling, og de fremkom med mange forskellige holdninger og synspunkter til de mulige effektiviseringer af socialområdet, så mødet efterlader mange positive opmærksomhedspunkter som politikerne i Sundhedsudvalget kan tage med sig i den videre budgetproces, siger Peer Huniche.

De mange deltagere lyttede og deltog interesseret. Foto: Kenneth Jensen.
De mange deltagere lyttede og deltog interesseret.

30 forslag fra borgerne

Én ting er dialogprocesserne mellem fagudvalg og brugere. Men alle borgere havde i foråret mulighed for at byde ind med deres forslag. Det har resulteret i 30 forslag, der både er lagt på kommunens hjemmeside, og overbragt til byrådets medlemmer til inspiration i det videre budgetarbejde.

Forslagene spænder vidt; lige fra ønske om vejbump på egen vej til forslag om nye printløsninger i kommunen, større grad af medbestemmelse, affaldshåndtering og biblioteksbyggeri.

De mange forslag glæder borgmester John Schmidt Andersen (V).

 - Et kommunalt budget er en stor og kompleks størrelse – og det gælder såmænd også for os politikere. Derfor er det utroligt værdifuldt med input fra borgerne og brugerne af de kommunale servicetilbud.

 - Selv om vi næppe kommer til at bruge alle forslagene, så er de alligevel med til at fortælle os hvad der optager folk, og helt sikkert også huske os på nogle ting vi nok ikke selv havde tænkt på eller fået øje på, siger borgmesteren.

Den videre proces

Arbejdet med budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 fortsætter både før og efter sommerferien, hvor det samlede byråd mødes til to budgetseminarer.

Den 8. september førstebehandler byrådet budgettet, og sender det i høring frem til den 28. september. Undervejs holder der borgermøde i Frederikssund Hallerne den 15. september kl. 19.00.

Den 12. oktober godkendes budgettet ved byrådets andenbehandling.

Foto: KEJE.