Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. juli 2016

Skolevej i Jægerspris sikres

Et stort ønske fra skolebørn og -forældre i Jægerspris er ved at gå i opfyldelse, efter Frederikssund Byråd har bevilget 5,9 mio. kroner til at trafiksikre Møllevej og Duemosevej i Jægerspris.

De to veje benyttes dagligt af rigtigt mange elever, og har ikke været optimalt indrettet til den stigende trafikmængde området oplever, navnlig efter de senere års store udstykninger af nye boligområder langs Duemosevej.

Derfor er kommunen gået i gang med et omfattende trafiksikkerhedsprojekt, som i alt kommer til at koste 5.9 millioner kroner.

Iflg. vejingeniør, og projektleder på projektet, Wael El-Mahmoud fra Vej og Trafik i Frederikssund Kommune omfatter projektet en lang række tiltag.

 - På Møllevej etablerer vi otte nye hævede flader, og rydder de eksisterende fire vejbump. De nye hævede flader får en indbyrdes afstand på 150-250 meter, svarende til de gængse anbefalinger på en vejstrækning hvor man må kører 50 km/t. Bumpene på Møllevej bliver såkaldte modificerede ramper med tilløb på 5,5 meter på hver side, så de af hensyn til busserne ikke bliver så hårde at køre over, fortæller vejingeniøren, og fortsætter: 

 - Ud over bump, så etablerer vi også en venstresvingsbane ved Møllehegnet og Super Brugsen, og så flytter vi busstoppestedet og fodgængerfeltet ved Askevej. Det er et meget trafikeret kryds, så vi håber med de nye tiltag både at afvikle trafikken bedre, og gøre det mere sikkert at færdes her, siger Wael El-Mahmoud. Af samme årsag får det nye fodgængerfelt ved Møllehegnet også en helle på midten af Møllevej.

Wael El-Mahmoud ved krydset Møllevej-Møllehegnet. Foto: Kenneth Jensen.
Vejingeniør og projektleder Wael El-Mahmoud ved krydset Møllevej-Møllehegnet, hvor der etableres ny svingbane, nyt fodgængerfelt med midterhelle og nye buslommer.

Byens første lysregulering

Også fodgængerfeltet ved Mølleparken nedlægges. Det bliver erstattet af et nyt ud for Snogekærstien, og det bliver lysreguleret, som det første sted i byen. Det nye lysanlæg er faktisk allerede opstillet, men dog ikke taget i brug endnu.

 - Det regner vi med det bliver midt i august, fortæller Wael Mahmoud El-Mahmoud.

Lysregulering og ny skolesti. Foto: Kenneth Jensen.
Lysregulering og ny skolesti.

Ud for det nye lysanlæg etableres adgang til Jægerspris Skole. Endelig etableres der mulighed for let af- og påsætning af elever langs Møllevej, mellem Hannelundsvej og Snogekærstien, da man her anlægger to såkaldte Kiss & Ride-faciliteter på begge sider af vejen med plads til cirka fire biler.

Disse tiltag er blevet til efter at kommunens trafikmedarbejdere har holdt møder med skolebestyrelsen, som kendte til en del problematikker. De nævnte blandt andet at folk holdt i rabatten, hvilket gav farlige situationer.

 - Det har vi lyttet til, og derfor valgt at etablere Kiss & Ride-faciliteterne, oplyser Wael El-Mahmoud.

Det nye Kiss & Ride-anlæg ved Jægerspris Skole. Foto: Kenneth Jensen.
Arbejdet med at anlægge det nye Kiss & Ride-anlæg ved Jægerspris Skole er godt i gang.

Intelligent belysning

Også Duemosevej kommer til at undergå forandringer i den kommende måned. Her etableres nemlig fire nye hævede flader, igen med 150-250 meters afstand. De placeres ved vejkrydsene på vejen, eller ud for de stikrydsninger der er.

Et af de nye kryds med belysning, her Fyrrehegnet på Duemosevej. Foto: Kenneth Jensen.
Et af de nye kryds med belysning og hævet flade er ved at blive anlagt - her ved krydset Fyrrehegnet/Duemosevej.

Det var oprindeligt også tanken at udforme det bump ud for Snogekærstien på Duemosevej som et egentligt fodgængerfelt med torontoanlæg (blinklys), men fodgængertællinger viste at meget få krydsede vejen med dens nuværende udformning, så det kunne Politiet ikke godkende. Derfor vil man fra kommunal side foretage nye tællinger noget tid efter skolesti og bump er taget i brug, for at se om der så er grundlag for at etablere et rigtigt fodgængerfelt hvor stien krydser Duemosevej.

Endelig asfalteres Snogekærstien mellem Duemosevej og Møllevej, og samtidig udstyres den med intelligent belysning, der via bevægelsesregistrering øger belysningen når der registreres bevægelse på stien. Denne sti var ejet af grundejerforening indtil for tre måneder siden, hvor kommunen overtog den uden beregning, da foreningen også er interesseret i den sikre skolevej, og de slipper fremover for vedligehold og drift, som kommunen overtager.

Færdigt omkring 1. september 2016

Projektet, som er en del af Frederikssund Kommunes Trafikhandlingsplan, forventes at være afsluttet senest den 1. september i år. Det var ellers ønskescenariet at hele arbejdet var færdigt til skolestart den 8. august, men det har desværre ikke kunnet nås. Men den nye skolesti med asfalt og belysning samt krydsning på Duemosevej er færdig inden da.

Foto: KEJE.