Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
5. januar 2016

Vær med til at styrke de ældres gode oplevelser ved måltiderne

Vi søger samarbejde med frivillige foreninger og organisationer om spiseklubber og spisevenner.

Frederikssund Kommune har fået puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til et projekt, der skal styrke de ældres gode oplevelser i forbindelse med måltidet. Der er tale om et engangsbeløb på 163.946 kr., og projektperioden varer til og med den 30. september 2017.

Vi har sat fokus på måltidets sociale aspekt. Derfor går bevillingen til at oprette en ordning med spisevenner og spiseklubber for ældre, der er visiteret til madservice og bor i eget hjem.

  • En spiseven kommer på besøg hos den ældre for at spise med og bidrage med selskab under måltidet.
  • I spiseklubberne mødes frivillige og ældre for at spise og hygge sig. De frivillige varmer og serverer maden.

Opgaver for de frivillige foreninger

I får ansvar for at rekruttere og have den daglige kontakt med frivillige spisevenner og/eller at etablere og drive en spiseklub.

I skal være indstillet på at samarbejde med øvrige frivillige foreninger og Kommunens administration om fordeling af puljemidlerne og dokumentation af forbruget.

Pengene skal primært finansiere måltiderne til de frivillige spisevenner og de frivillige i spiseklubberne.

Maden leveres af samme leverandører som står for madservice i hjemmene, og de frivillige tilbydes den samme mad som de ældre.

Kontakt os senest den 20. januar hvis I vil være med

Ring eller skriv til afdelingsleder Pia Winther på 21 17 39 07 eller pwint@frederikssund.dk

Efter den 20. januar holder vi et møde hvor I får yderligere information, og vi drøfter samarbejdet.