Frederikssund Kommunes logo
11. januar 2016

Fart på byggesagerne

Den seneste tid har der fra kommunens side været stort fokus på at få nedbragt den tid det tager at behandle en byggesag, og resultaterne er ikke udeblevet.

I januar sidste år valgte Teknisk udvalg at fastsætte nye såkaldte servicemål for hvor lang tid det må tage kommunens byggesagsteam at behandle en byggesag. Der skal som minimum fastsætte ét servicemål, men det kan også opdeles på flere servicemål. Og netop det har Teknisk Udvalg valg at gøre, således at servicemålene for 2015 var: 

  • Én til to uger for anmeldelsessager
  • Tre til fem uger for sager uden dispensation/helhedsvurdering
  • Seks til ti uger for øvrige sager og sager med dispensation/helhedsvurdering.

Iflg. Jonas Roest Petersen, der er teamleder for kommunens byggeteam, så angiver servicemålene  tiden det tager at behandle en sag fra ansøgeren har indsendt en fuldt oplyst ansøgning om byggetilladelse, og frem til kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen. At en sag er fuldt oplyst vil sige at kommunen har modtaget alle de oplysninger der er nødvendige for at behandle sagen. 

Målene mere end indfriet

Byggeteamet har i 2015 arbejdet målrettet med et indfri målene. Det er konkret kommet til udtryk ved at man allerede i 2014 etablerede et modtagecenter for byggesager i Frederikssund Kommune, og løbende har arbejdet meget med at få kommunens hjemmeside til at indeholde gode og brugbare informationer til ansøgere. Digitale arbejdsgange og modtagecenteret har medført en effektiv besvarelse af alle slags henvendelser, og tid til straksbehandling af visse sager.

Alt sammen er det mundet ud i at byggeteamet den 6. januar kunne fremlægge en statistik over sagsbehandlingstider for Teknisk Udvalg der mere end opfylder målene.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2015:

  • Fire dage for anmeldelsessager, som har udgjort cirka 15 % af sagerne.
  • Ni dage for ukomplicerede byggesager som fx. enfamiliehus, sommerhuse og tilbygninger hertil, som har udgjort cirka 70 % af sagerne.
  • 14 dage for komplicerede byggesager som fx erhvervs- og etagebyggeri samt tilbygninger hertil, der har udgjort de sidste cirka 15 % af sagerne.

De flotte tal vækker også politisk begejstring - ikke mindst hos Tina Tving Stauning (A) som er formand for Teknisk Udvalg:

 - Jeg er meget stolt over at vi nu har fået så hurtig og effektiv en sagsbehandling i Teknisk Forvaltning. Vi har villet det, og ikke mindst har medarbejderne ydet en flot indsats, siger udvalgsformanden. 

De flotte resultater er iflg. Jonas Roest Petersen blandt andet opnået ved at byggeteamet så vidt muligt straksbehandler fuldt oplyste byggesager der ikke kræver andre tilladelser og/eller dispensationer.

 - Og så har vi opprioriteret såvel erhvervssager som stormflodssager, siger han, og fortæller videre at det er en indsats som han og kollegaerne i teamet generelt oplever tilfredshed med hos ansøgerne.

Ambitioner for 2016

Hvis man nu tror at det flotte resultat for 2015 får embedsfolk og politikere til at hvile på laurbærerne, så kan man godt tro om.

Så selv om de politiske servicemål som Teknisk Udvalg vedtog i sidste uge er uændret i forhold til 2015, så fortsætter indsats og fokus på at blive endnu hurtigere i det nye år iflg. Tina Tving Stauning:

 - Vi vil i 2016 fastholde vores servicemål, og blive ved med at arbejde for endnu kortere sagsbehandlingstider i løbet af året. Det er godt for både borgere og erhvervsliv, siger hun.