Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. februar 2016

Matematikkoden er knækket

Fremgang i matematik og en lille tilbagegang i dansk samt forbedringer i afgangsprøverne. Det er nogle af de resultater, som kvalitetsrapporten for Frederikssund Kommunes skolevæsen i skoleåret 2014/2015 viser.

- Det kendetegner udviklingen i skolevæsnet, at der både er glædelige forbedringer, eksempelvis i matematik, og at der er udfordringer, der skal løses. Det er endnu ikke lykkedes på alle skoler at opnå målsætningen om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Skolerne arbejder for at nå dette mål med forskellige gode, forskningsbaserede tiltag, blandt andet Program for Læringsledelse og True North, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

I faget matematik lader det til, at de sidste tre års målrettede arbejde på at skabe bedre resultater er ved at lykkes. Eleverne er blevet dygtigere til matematik og er godt på vej til at nå den kommunale og nationale målsætning om, at 80 procent skal være gode til matematik.

Alle skoler i Frederikssund Kommune har fået en matematikvejleder, der hjælper lærerne med vejledning og pædagogisk udvikling. Dertil kommer et øget fokus på analyse af skolens matematikresultater for at igangsætte de bedst mulige tiltag for elevernes læring.

Der er en mindre tilbagegang i faget dansk, som blandt andet lokale handleplaner på hver skole skal vende til fremgang igen. Skolernes læsevejledere og lærere fokuserer på den fortsatte læseudvikling. På mellemtrinnet og i udskolingen iværksættes forstærkede indsatser inden for sprog og læsning.

Gode resultater til afgangsprøverne

Det kræver karakteren 2 i dansk og matematik i afgangsprøven at komme ind på en ungdomsuddannelse. I de seneste tre år har der været en markant stigning i antallet af elever i Frederikssund Kommune, der lever op til det krav. Hele 91,6 procent af 9. klasseeleverne indfriede kravet i skoleåret 2014/2015. To år tidligere var tallet 82,1 procent.

- Det er meget glædeligt, at så mange elever får de karakterer der skal til for at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse, og at vi nu ligger over landsgennemsnittet, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt. Hun tilføjer:

- 2,3 procent flere af de unge er begyndt på en ungdomsuddannelse i forhold til året før. Det er godt, men der skal fortsat arbejdes på at forbedre det i de næste år, da der desværre stadig er for mange, som ikke begynder på en ungdomsuddannelse efter de forlader folkeskolen, siger hun.

Der er 16,4 procent, der ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse ni måneder efter folkeskolens afgangsprøver. Nogle af disse kan være taget på efterskole, udlandsophold eller andet. Det tager tallene ikke højde for.

Afgangsprøverne viser en flot fremgang i matematik. Gennemsnittet for afgangsprøverne i matematik i 2015 lå på 6,5, mens det året før var 5,9. I fysik/kemi og i engelsk er der ligeledes fremgang, mens der i dansk er en lille tilbagegang fra 6,7 i 2014 til 6,6 i 2015.

Fakta

Kvalitetsrapporten

Alle landets kommuner skal minimum hvert andet år udforme en kvalitetsrapport på skoleområdet. Kvalitetsrapporten udarbejdes for at give Byrådet indblik i, hvordan det står til med skolerne i Frederikssund Kommune.

Kvalitetsrapporten er baseret på tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet er via dokumentation at styrke Byrådets mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolens drift og udvikling.

Kvalitetsrapporten er på dagsordenen til Uddannelsesudvalgets møde mandag den 29. februar 2016.

True North

I Frederikssund Kommune har alle lærere og pædagoger været på kursus i True North, som skal bruges på alle klassetrin og i alle fag. True North er en læringsmetode, som giver konkrete værktøjer til læreren eller pædagogen til at arbejde med klasseledelse, børnenes trivsel og selvtillid. Det skaber resultater i form af øget faglighed og styrkede sociale kompetencer.

Program for Læringsledelse

Frederikssund Kommune deltager sammen med 12 andre kommuner i Program for Læringsledelse, der er finansieret af A.P. Møller Fonden. Gennem en fireårig periode skal alle skoler deltage i tre omfattende dataindsamlinger hos skolernes medarbejdere, elevere og deres forældre.

På baggrund heraf udarbejdes en grundig analyse af data, og der kan besluttes hvilke indsatser der skal igangsættes med størst effekt på de enkelte skoler for at sikre øget læring og trivsel hos eleverne. Hertil skal der måles på de indsatser, der gennem projektperioden igangsættes. Med andre ord skal der arbejdes med målstyring ud fra viden der virker.