Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. februar 2016

Har du idéer til den kommende idrætsby?

Nu går planlægningen af idrætsbyen ved Frederikssund i gang, og kommunen vil gerne høre dine idéer.

Idrætsbyen i Frederikssund skal efter planen ligge på et 30 hektar stort område langs med Kornvænget-Bonderupvej, nord for Strandvangen, som i dag er landbrugsareal. Projektet er så stort, at det kræver et tillæg til kommuneplanen, og derfor har byrådet i Frederikssund Kommune nu sendt forslaget ud i en forudgående offentlighedsfase inden den videre planlægning kan fortsætte.

Kom med dine idéer 

Frederikssund Idrætsråd og idrætsforeningerne i Frederikssund er allerede i gang med at komme med input. Og nu er det så også muligt for borgerne at byde ind med forslag, ønsker og ideer til de fremtidige faciliteter i den kommende idrætsby. I oplægget til borgerne bliver der bl.a. stillet følgende spørgsmål:

  • Hvilke ønsker har du til indholdet i en idrætsby?
  • Hvordan sikrer og tilrettelægger man adgangsforholdene til området?
  • Hvordan tilgodeser man hensynet til naturen og de rekreative områder langs Sillebro Å?

Se oplæg om indkaldelse af idéer og forslag til idrætsby.

- inden den 10. marts 2016

Hvis du har lyst til at bidrage med input, så send dine kommentarer til planteamet@frederikssund.dk. Du kan også sende dem til Frederikssund Kommune, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Vi skal have dine ideer, forslag og kommentarer senest 10. marts 2016.