Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. februar 2016

Erhvervsteam rykker på byggesager

Det er ikke kun de almindelige byggesager i Frederikssund Kommune der scorer højt på tilfredshedsbarometeret. Også kommunens Erhvervsteam får ros og anerkendelse.

På Vækstudvalgets møde tirsdag den 2. februar 2016 blev udvalget således præsenteret for det seneste års statistik over erhvervsbyggesager. Teamet har i løbet af 2015 behandlet 48 nye sager, hvoraf de 31 var afsluttet på statusdagen, som var den 15. december 2015.

Stor tilfredshed med servicen

For at få et billede af erhvervslivets tilfredshed med kommunens service og kommunikation over for ansøgerne, så har Erhvervsteamet gennemført en undersøgelse blandt alle ansøgere. Den har halvdelen svaret på, og blandt dem har 75 % tilkendegivet at de er tilfredse eller meget tilfredse.

Det resultat glæder formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C).

 - For Vækstudvalget er det vigtigt at forvaltningen opleves både som en myndighed og en serviceorganisation. At bruge tilfredshedsmålinger afliver myter, og skaber i stedet viden om hvordan den kommunale service opleves. Jeg er rigtig glad for den høje tilfredshed, især på vegne af de meget dedikerede medarbejdere der hver dag gør alt hvad de kan for både at overholde lovgivningen og imødekomme erhvervslivets behov.

Også i kommunens Erhvervsteam er det indtrykket at undersøgelsen svarer godt til den generelle tilfredshed man oplever i dagligdagen.

Her har man iflg. erhvervskoordinator Karen Rasmussen meget fokus på en god dialog med ansøgerne under hele sagsbehandlingen, og tilstræber også en hurtig behandling af sagerne.

 - Vi gør alt hvad vi kan for at have en ligefrem og ærlig dialog med vores ansøgere. På den måde får vi eventuelle udfordringer i en ansøgning på bordet fra starten, og det gør det meget nemmere at skræddersy et godt forløb for ansøger. Jo før vi bliver draget ind i sagen – jo bedre, siger Karen Rasmussen.

Det skinner også tydeligt igennem i undersøgelsen, hvor hele 71 % svarer at deres byggesag var helt færdigbehandlet på under fem uger – og for 29 % af ansøgernes vedkommende faktisk på under én uge.

Bemærket på landsplan

Det er heller ikke kun lokalt man har bemærket kommunens indsats på erhvervsområdet. Således er kommunen i 2015 højdespringer på Dansk Byggeris rangliste - fra nr. 47 til nr. 14. Det skyldes navnlig de hurtige sagsbehandlingstider på byggesager, afskaffelse af byggesagsgebyrer og yderligere sænkning af dækningsafgiften.

Også Ejendomsejerforeningen har opdaget udviklingen, og rangerer Frederikssund Kommune højest i hovedstadsområdet og nr. 6 på landsplan.

Løbende optimering

Alt sammen bidrager det til glæden blandt politikere og embedsfolk. Men såvel udvalgsformand som erhvervskoordinator er enige om at det ikke stopper med det.

 - Vi kan hele tiden blive bedre, og vil også i 2016 løbende kigge på hvordan vi kan optimere processerne for at gøre brugertilfredsheden med vores arbejde endnu bedre, fortæller Karen Rasmussen. 

Det hilses velkomment af Ole Søbæk, der også oplyser at Vækstudvalget fremover vil modtage en afrapportering én gang i kvartalet.

 - Vi vil fortsat have et stort politisk fokus på både at styrke erhvervslivets rammevilkår og den kommunale service. Derfor vil vores Erhvervsteam også fremover udsende et spørgeskema til alle ansøgere sammen med afgørelsen på deres sag – og jeg kan kun opfordre alle til at svare, give ris og ros og derigennem hjælpe os med at blive endnu bedre, siger udvalgsformanden til slut.