Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. februar 2016

Arbejdet med budget 2017 skudt i gang

Ved det seneste byrådsmøde vedtog Byrådet rammer og proces for budget 2017. Dermed er første skridt i arbejdet med budgettet taget.

Målet med den proces der er lagt til rette er at sikre et driftsoverskud der ud over den løbende drift også sikrer en fortsat sund og stabil økonomisk udvikling, og kan finansiere de anlæg byrådet ønsker. Det er da også hele målsætningen i den økonomiske politik som byrådet vedtog allerede sidste år, forud for arbejdet med budgettet for 2016.

Forbedringer på 1,2 pct. årligt

En af de store opgaver for byråd og fagudvalg i den kommende tid bliver at finde budgetforbedringer for 1,2 pct. årligt af budgettet – eller hvad der svarer til 70 millioner kroner fra 2017 til 2019. Byrådet har derfor bedt om at der findes forslag for 90 millioner kroner – altså 20 millioner mere end der nødvendigvis er behov for.

Iflg. borgmester John Schmidt Andersen (V) skyldes behovet primært regeringens beslutning om at pålægge kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på én procent. Samtidig skal effektiviseringskrav fra 2016 indfries:

 - Når vi så tilmed beder om at der findes forslag for 90 millioner kroner, skyldes det at vi også ønsker at have mulighed for en politisk prioritering.

Det er mange penge, og derfor er investeringsniveauet også nedjusteret til gennemsnitligt 100 mio. kr. mod tidligere 120 mio. kr. årligt.

 - Justeringen af anlægsniveauet ligger i tråd med at regeringen vil nedbringe de offentlige investeringer i de kommende år – og så rummer niveauet på 100 millioner kroner årligt stadig plads til de allerede besluttede investeringer som idrætsvision, nyt hovedbibliotek, børnehuse i Skibby, cykelstier osv., fortæller John Schmidt Andersen.

Proces med inddragelse

Lige som tidligere år er det byrådets ambition at inddrage så mange interessenter som muligt for at få gode idéer til hvordan man kan gøre tingene bedre, smartere og ikke mindst billigere.

Allerede i denne uge går fagudvalgene i gang med processen, og herefter vil også borgere, medarbejdere og andre interessenter løbende blive inddraget i arbejdet med de konkrete forslag og ideer. Det vil de enkelte fagudvalg også sikre for de enkelte områder.

 - Det er vigtigt med gode bidrag fra alle interessenter, siger borgmesteren. Det være sig borgere, medarbejdere, erhvervsliv og andre interesserede som alle er vigtige bidragsydere da de sidder inde med en detailviden som er helt uundværlig for os.

Send din idé

For at sikre den lette adgang til at komme til orde vil det i år blive muligt at sende forslag og idéer til budgettet direkte fra kommunens hjemmeside. Det vil blive annonceret så snart muligheden foreligger.

 - Endelig planlægger vi et borgermøde 15. september hvor budgetforslaget vil foreligge, og der bliver mulighed for dialog med politikerne, siger John Schmidt Andersen til slut.