Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. april 2016

Skitser til idrætsbyen præsenteret

Idrætsforeningerne var torsdag samlet for at få præsenteret de første idé skitser til hvordan den kommende idrætsby i Frederikssund kunne se ud.

Det var tre meget forskellige scenarier som arkitektfirmaet Keingart der skal stå bag udformningen af idrætsbyen præsenterede for de lokale foreninger den 31. marts. De enkelte scenarier giver forskellige bud på hvordan landskabet skal se ud, hvordan grunden skal disponeres samt hvilke målgrupper og aktivitetstyper, der skal være særligt fokus på.

Flemming Overgaard, arkitekt hos Keingart, understregede i sin præsentation at de tre scenarier ikke skal opfattes som færdige løsninger der skal vælges imellem:

 - Scenarierne skal sætte gang i en dialog blandt brugerne om forskellige muligheder og løsninger så vi bagefter kan gå tilbage og arbejde på et endeligt scenarie, der kombinerer alle de gode ideer.

Den livlige debat ved bordene viste tydeligt foreningernes store engagement og lyst til at stå sammen om at skabe en idrætsby som opfordrer til sport og bevægelse. Idrætsbyen skal være til glæde for foreningerne og deres medlemmer, familierne, selvorganiserede idrætsudøvere og andre borgere.

Den 20. april holder Byrådet et temamøde hvor politikerne skal drøfte de tre scenarier suppleret med foreningernes kommentarer fra workshoppen. Herefter vil Keingart i samarbejde med Frederikssund Kommune arbejde på det endelige scenarie for en helhedsplan der skal besluttes i Byrådet 22. juni 2016.

Scenarie 1: Klubbernes Sportscampus

I dette scenarie er der lagt særligt vægt på at skabe gode forhold for klassiske idrætter som fodbold, håndbold, atletik, tennis og svømning. Det landskabelige forbillede er den store fælled som er omkranset af fritliggende bygninger, så der dannes en slags idrætscampus.

Idrætsby scenarie1

Klik på tegningen for at åbne billedet i en højere opløsning i et nyt vindue

Scenarie 2: Familiernes træningspark

I dette scenarie arbejdes der med en række mere legende og oplevelsesorienterede aktiviteter, der skal supplere de klassiske idrætters baner og haller, så idrætsbyen har forskellige, attraktive tilbud til hele familien. Et øst-vest gående aktivitetsstrøg udgør rygraden og giver adgang til alle indendørs faciliteter og udendørsbaner samt skaber forbindelse på tværs af bakken.

Idrætsby scenarie 2

Scenarie 3: Borgernes udfordringsskov

I dette scenarie er der særligt fokus på faciliteter i naturen for de selvorganiserede brugere fx naturudfordringsbaner, løbestier, shelters og picnicområder som supplement til haller og boldbaner. Bygningerne er forbundet under jorden, så der skabes et samlet center som oplyses vha. indskæringer og lysgårde.

Idrætsby scenarie 3

Indhold og byggefaser for den nye idrætsby

Når idrætsbyen står færdig skal den rumme følgende nuværende faciliteter: Frederikssund Svømmehal, foldboldbaneanlægget ved Bjergvej og idrætsanlægget på Kalvøen (Frederikssundhallen). Byggeriet vil af hensyn til økonomien blive opdelt i flere faser, og ingen af de eksisterende faciliteter nedlægges før de nye står klar.

Første fase vil bestå af svømmehal, et antal fodboldbaner samt klubfaciliteter. Første spadestik på disse byggerier forventes at ske i løbet af sommeren 2017. Det er endnu ikke planlagt hvornår de næste faser af byggeriet i idrætsbyen (indendørshaller og andre udendørs idrætsfaciliteter) skal begynde.