Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
8. april 2016

Godt årsregnskab i kommunen

Frederikssund Kommune kan fremlægge et godt økonomisk resultat for 2015, der var et år med store anlægsinvesteringer.

I 2015 var anlægsinvesteringerne på 195 mio. kr. i Frederikssund Kommune, og det er markant højere end de foregående år. De store investeringsposter var blandt andet byggemodning i Vinge, modernisering af Ådalens Skole og gadebelysning. Med de investeringer in mente er det en tilfreds borgmester der konstaterer at budgettet for 2015 er overholdt:

 - Der er tale om et meget tilfredsstillende økonomisk årsresultat for kommunen som lever op til pejlemærkerne i vores økonomiske politik. Det skyldes i høj grad den store økonomiske ansvarlighed i det samlede Byråd og hos de ansatte, og det vil jeg gerne sige tak for. Jeg er også glad for at vi i det forløbne år har formået at sikre økonomi til at investere i kommunens udvikling til glæde for nuværende og kommende borgere og virksomheder, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Blandt andet var en halvering af dækningsafgiften fra 5 til 2,5 promille i 2015 til glæde for erhvervslivet, og var med til at rykke kommunen markant frem til en 14. plads i Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed, nævner borgmesteren.

Det er en realistisk borgmester der ser fremad:

 - Vi er i Byrådet meget opmærksomme på at 2016 og de kommende år også vil indeholde effektiviseringer af kommunens drift, så vi kan fastholde den økonomiske kurs. Vi skal gøre tingene mere effektivt og mere smart, og det kan både medarbejdere og borgere komme med forslag til.

I årsregnskabet ses en afvigelse på omkring 200 mio. kr. som skyldes at de budgetterede indtægter fra salg af byggeretter i Vinge udskydes til efterfølgende år. Korrigereres der for den periodisering bliver overskuddet i regnskabet knap 38 mio. kr. som er i overensstemmelse med budgettet.

Kommunens samlede bruttoudgifter er på 3,2 mia. kr.

Økonomiudvalget har kommunens regnskab 2015 på sit kommende møde 14. april, og herefter skal regnskabet i Byrådet. Efter en revisionsbehandling skal Byrådet endeligt behandle regnskabet inden udgangen af august 2016.

Se regnskabet for 2015 (PDF).