Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
7. april 2016

Projekt viser vejen til uddannelse eller beskæftigelse

Gennem det sidste år har kommunens Familieafdeling med støtte fra Socialstyrelsen og Rambøll Management arbejdet med implementering af samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”. Der er tale om en samarbejdsmodel til støtte for anbragte eller tidligere anbragte unges tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.

Det tværgående projekt havde tre bærende mål:

  • 95 % af de deltagende unge er i uddannelse eller anden beskæftigelse ved udgangen af marts 2016.
  • 85 % af de deltagende unge oplever sig inddraget.
  • 90 % af de deltagende fagpersoner oplever at samarbejdet er forbedret eller markant forbedret.

Projektet er netop afsluttet, og en meget tilfreds familiechef i Frederikssund Kommune, Flemming Olsen, fortæller at det har været en stor succes:

 - Alle tre bærende mål for projektet er blevet opfyldt, fortæller han.

Samarbejde gør forskellen

Det flotte resultat er ikke kommet af sig selv, men er frugten af en række tiltag. Det brede samarbejde og den fælles viden gør en forskel, siger Flemming Olsen:

 - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vest) har været gennemgående på alle samarbejdsmøder; flere end 100 møder er afholdt, og det har uden tvivl været en af årsagerne til den store succes. Projektets leder, Helle Brandt Jensen, og det pædagogiske personale i Ungdomsboligerne Birkevænget har lagt store kræfter i projektet; det har krævet en større arbejdsindsats og fleksibilitet end normalt, og så har socialrådgivere fra Familieafdelingens Unge- og handicapområde, Social Service og Ungekontakten samt Tilsynsteamet stillet op til den nye samarbejdsform med et stort engagement.

Men samarbejdet rækker også ud over kommunens egne rammer.

 - Sammen med EGU, Psykologteamet, Thorstedlund og Socialpsykiatriens Ungeteam har opholdssteder, frivillige mentorer og plejefamilier, bidraget til at der blev skabt en nødvendig helhed i planlægningen for de unge. Handelsskolen KNord, Frederikssund Gymnasium, Produktionsskolen PFFU, lærere fra folkeskoler, ledelsesrepræsentanter fra private virksomheder og ikke mindst private netværkspersoner har også i stort omfang hejst flaget og deltaget i de mange møder der har været afholdt. Det skylder vi dem en stor tak for, siger Flemming Olsen: Det er også deres fortjeneste at indsatsen har båret frugt.

Inddragelse og engagement

Netop arbejdet med at skabe inddragelse, engagement, konkrete aftaler og kontinuerlig opfølgning har banet vejen for de gode resultater, fortæller projektleder Helle Brandt Jensen:

 - Læringen viser at det lykkes når vi tænker ud af ”siloerne”, og tager fælles ansvar: Det skaber sammenhæng og handlekraft når det er nødvendigt, siger hun, for fortsætter:

 - I projektet har også været anvendt frivillige mentorer, som har sikret at flere unge har kunnet få lektiestøtte. Her var det i særlig grad UU Vest der udviste kreativitet, og brugte det store private netværk.

Glade unge

Èn ting er imidlertid statistik og målopfyldelse i tørre tal. Men lige så vigtigt er det at dem det handler om de unge i målgruppen, har fået en succesoplevelse ud af at være en del af projektet.

Det mere end indikerer udsagnene i deres evaluering af projektet at de har.

De unge siger blandt andet at det har at det har været dejligt med færre møder nu; I handler hurtigere, fordi der bliver fulgt op. Flere siger ligefrem at det er fedt de har indflydelse på, hvad der skal tales om, og hvem der skal med. At lærerne deltog på møder og i projektet får også roser med på vejen, og det samme gør de frivillige mentorer som har været en kæmpe hjælp.

Endelig udtrykker deltagerne direkte at alle unge burde have de møder; det rykker, og er det bedste Frederikssund Kommune har gjort.