Frederikssund Kommunes logo
21. april 2016

Kommunen får ny værdighedspolitik

Byrådet vedtog i sit møde onsdag den 20. april 2016 en ny værdighedspolitik på ældreområdet vedtaget.

I finansloven for 2016 har regeringen øremærket 1 mia. kr. til brug på ældreområdet. Frederikssund Kommunes andel heraf er 8,664 mio. kr. For at kommunen kan få lov at bruge de øremærkede midler skal der udarbejde en værdighedspolitik, og det var denne politik Frederikssund Byråd godkendte på mødet onsdag. Værdighedspolitikken har været i høring i marts måned på blandt andet omsorgscentre og hos Ældre Sagen.

Styrkede indsatser

Værdighedspolitikken indeholder dels nye initiativer og dels en styrkelse af de indsatser, som allerede er igangsat, med fokus på værdighed. PÅ forhånd er det fra statslig side givet at politikken skal omhandle emnerne:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Ekstra indsatser

Høringssvarene viste iflg. formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O), behov for at udvide indsatserne med et par ekstra emner:

 - Efter endt høring har vi fra Velfærdsudvalgets side anbefalet Byrådet at politikken også skal indeholde et afsnit om samarbejdet med de pårørende, og et afsnit om øget tværfaglig koordinering og fokus på borgerens behov i forbindelse med at sikre borgerne en værdig død, fortæller Kasper Andersen, der glæder sig til at få sat handling bag indsatserne i den nye politik.

Penge på vej

Og det skal det hurtigt blive tid til. Med vedtagelsen er der nemlig penge på vej til en række aktiviteter.

 - Allerede på vores udvalgsmøde den 10. maj har vi aftalt med administrationen af de fremlægger et konkret forslag til udmøntning af puljemidlerne. I dette forslag vil de konkrete forslag vi har fået i høringssvarene også indgå, siger udvalgsformanden.

Foto: KEJE.