Frederikssund Kommunes logo
15. april 2016

Indbyggertallet vokser i Frederikssund Kommune

Flere små børn, flere erhvervsaktive og flere ældre. Det er i hovedtræk den udvikling man kan læse i befolkningsprognosen for Frederikssund Kommune i årene 2016-2020.

Den 1. januar i år var der 44.725 borgere i Frederikssund Kommune. Og hvis man skal tro den seneste befolkningsprognose så vil det tal stige frem til år 2020 med ikke færre end 2450 personer til 47.175. Det er en noget større stigning end Frederikssund Kommune har været vant til, men er også under forudsætning af at byen Vinge bliver udbygget som planlagt.

Flere børn, erhvervsaktive og ældre

Fra 2015 til 2016 steg indbyggertallet i Frederikssund Kommune med 313 personer, hvilket primært skyldes et øget antal flygtninge, men også en større tilstrømning fra især Egedal og Københavns Kommuner. Denne vækst vil altså blive højere i de kommende år og her er det især de erhvervsaktive (25-59-årige) og de ældre (75-89-årige), der vil tegne sig for hovedparten af væksten med mere end 1000 nye borgere indenfor hver kategori. Men også blandt de helt små børn (0-5-årige) ventes befolkningstallet at stige med 218 personer.

Fald i enkelte grupper

Det er ikke inden for alle alderskategorier at indbyggertallet ventes at stige. Således forudser befolkningsprognosen at antallet af 6-16-årige vil falde med 108 personer fra 2016-2020. Også blandt de 60-74-årgie ventes et mindre fald på 43 personer.

Befolkningsprognosen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2016 og vil blive brugt i budgetlægningen for årene 2017-2020.