Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. april 2016

Frederikssund med i stort biogasprojekt

Frederikssund Kommune er med i en stor erhvervssatsning, BioGas 2020, der involverer samarbejde på tværs i Danmark, Sverige og Norge. Frederikssund Byråd har netop bevilget projektmidlerne.

Frederikssund Kommune deltager de næste tre år i et skandinavisk biogasprojekt, BioGas 2020, der har ca. 70 partnere og et samlet budget på 80 mio. kroner. Sammen med Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitet får Frederikssund Kommune en central rolle i forbindelse med etablering af biogas på Sjælland. Formålet er at skabe vækst og beskæftigelse i biogasbranchen.

På byrådsmødet onsdag den 20. april gav Byrådet bevilling til projektets udgifter på ca. 7,5 mio. kr. hvoraf de 3,5 mio. kr. bliver finansieret af EU.

Europæisk fokus på biogas

Biogas er for alvor kommet på dagsordenen i Europa. EU’s Energidirektiv foreskriver at 20% af energiforbruget i 2020 skal stamme fra vedvarende energi. I Danmark er målet at vi i 2050 skal være 100% forsynet med vedvarende energi. For at kunne nå målet blev der i marts 2012 indgået et dansk energiforlig, som afsætter 225 mio. kroner i anlægsstøtte til nye biogasanlæg samt udvidelse af allerede eksisterende anlæg.

- Projektet BioGas 2020 kan være med til at generere vækst og øge beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, så skal vi gøre det attraktivt for industrien at investere i biogasprojekter. Projektet skal samtidig sikre udviklingsmulighederne på tværs af regionen samt forme rammen for et skandinavisk biogasprogram, siger John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune.

Projektet er i analysefasen

Lokalt i Frederikssund er projektet lige nu i en fase, hvor en række forhold skal analyseres nærmere. Det drejer sig om at:

  • Undersøge lokal lokalisering for biogasanlæg
  • Beskrive det lokale energisystem – varmekortlægning og forsyningsstrenge mv.
  • Undersøge tilstedeværelsen af biomasse i Region Hovedstaden og lokalt.
  • Kontakte partnere for at forretningsudvikle og etablere anlæg lokalt eller i nabokommunerne.
  • Finde den bedste løsning for anvendelse af biogas (transport, opgradering til naturgasnettet el. lign.)
  • Bidrage til lokal erhvervsudvikling via eventuel etablering og nytænkning for anvendelse af andre former for biomasse (halm, haveaffald mv.)

En del af symbiosen

I 2014 lancerede Frederikssund Kommune, i samarbejde med Frederikssund Erhverv, Frederikssund Forsyning og Vestforbrænding, et nyt erhvervsprojekt kaldet Symbiose Frederikssund. Netop dette projekt er en væsentlig årsag til at kommunen blev en del af BioGas 2020.

- Vores symbioseprojekt har banet vejen for vores deltagelse i BioGas 2020. De ingeniørmæssige kompetencer der er til stede i Symbiose Frederikssund vil danne grundlaget for BioGas 2020 projektet, siger John Schmidt Andersen.

Se mere om Biogas 2020 her. (Svensk hjemmeside)