Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
7. april 2016

Optisk sortering af affald

Frederikssund Kommune har sammen med Halsnæs Forsyning og Gribskov Kommune undersøgt forudsætningerne for en ny type indsamlingsordning for dagrenovation. Formålet med projektet og undersøgelsen var at afdække mulighederne for at indsamle flere affaldstyper til genanvendelse direkte ved husstanden.

De tre deltagende kommuner har det tilfælles at de har mange sommerhuse som der ikke kildesorteres ved i dag. I Frederikssund Kommune er der små 7.000 sommerhuse.

I den undersøgte løsning skal borgerne sortere deres affald i farvekodede poser alt efter affaldstype. Affaldet bliver herefter forsorteret på et optisk sorteringsanlæg som kan genkende farverne. Rent teknisk fungerer det sådan at affaldsposerne bliver sendt ud på et transportbånd, hvor de bliver skubbet ned i den rette container, efterhånden som de kommer til de "skubbere", der er kodet til den rigtige farve.

Konklusionen på undersøgelsen er, at optisk posesortering er et konkurrencedygtigt koncept for øget kildesortering og genanvendelse med et opland svarende til de tre kommuner.

Undersøgelsen er finansieret med tilskud fra Miljøstyrelsen, og de tekniske analyser er udført af Cowi A/S. 

Læs nærmere og se hele rapporten på Genanvend.mst.dk.