Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. april 2016

Første spadestik tiltrak flere hundrede borgere

Alle holdt vejret. Mest på grund af spændingen over den længe ventede begivenhed: det første spadestik til den nye fjordforbindelse der kommer til at hedde Kronprinsesse Marys Bro. Men måske også lidt på grund af vejret, der ikke helt artede sig med enkelte solstrejf og vekslende byger af sne og regn.

Spaderne var linet op til det første spadestik. Foto Kenneth Jensen
Spaderne var linet op til det første spadestik under en noget truende himmel.

Men sikkert er det: Spaderne kom i jorden under overværelse af over 300 borgere og andre interesserede. Forinden havde formand for den nye fjordforbindelse, Leif Tullberg, budt velkommen, og sammen med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt samt Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, holdt tale for de mange fremmødte.

Kort og tegninger blev studeret flittigt af de fremmødte. Foto Kenneth Jensen.
Kort og tegninger over den nye fjordforbindelse blev studeret flittigt af de fremmødte. 

Projektchef Henrik Vicentsen fortæller minister og borgmester om projektet. Foto Kenneth Jensen.
Projektchef Henrik Vicentsen (til højre) fortæller minister og borgmester om projektet.

13.000 køretøjer pr. dag

Transportminister Hans CHristian Schmidt. Foto Kenneth Jensen.I sin tale sagde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt blandt andet at han tydeligt kunne huske det borgermøde, hvor de foreslåede linjeføringer af broen var til debat. På mødet havde han fra start lovet at blive til alle havde fået svar på deres spørgsmål.

 - Det blev et meget langt møde med rigtig mange spørgsmål, huskede ministeren og fortsatte:

 - Når forbindelsen står færdig forventer vi 13.000 køretøjer pr. dag. Disse trafikanter vil mærke en markant tidsbesparelse – tid som man i stedet kan bruge på sin familie, venner og fritid.

Hans Christian Schmidt understregede videre at der vil blive gjort meget for at anlægsarbejdet skal genere omgivelserne mindst muligt. Samtidig kommer den nye vej til at ligge under terræn på Tørslev Hage med tilhørende støjafskærmning, så trafikstøjen bliver minimeret.

Herefter bad Hans Christian Schmidt de mange fremmødte om at udbringe et trefoldigt leve for projektet i samme hastighed, som man ønsker at broen skal bygges. Det blev tre særdeles hurtige hurraråb.

En stor dag for kommunen

Borgmester John Schmidt Andersen lagde heller ikke skjul på sin begejstring over at det er blevet dagen, hvor det første spadestik kan tages:

 - I dag er en stor dag for Frederikssund Kommune, for det er en meget vigtig forbindelse vi om lidt tager første spadestik til indledte han sin tale, og sagde videre:

 - Jeg er meget glad for at I alle er mødt frem, så vi sammen kan markere denne milepæl i det store projekt. Og den nye fjordforbindelse ér et stort projekt. Og et projekt der er blevet talt, kæmpet og drømt om i flere årtier. Ja, faktisk i al den tid jeg kan huske… Og nu står vi her i april 2016 til første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro, som vi døbte broen for næsten et halvt år siden; et godt navn som blev foreslået af borgerne.

Borgmester John Schmidt Andersen. Foto Kenneth Jensen
Borgmester John Schmidt Andersen holder tale inden første spadestik.

Broen til glæde for mange

Ligesom det er en stor dag for kommunen, er spadestikket til den nye trafikkorridor også en stor dag for Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den nye bro bliver til gavn for de gode forbindelser der stråler ud til de nærliggende kommuner og til regionerne.

 - Jeg er således ikke i tvivl om at rigtig mange borgere og erhvervsliv vil få glæde af broen, og være med til at skabe vækst i denne del af Danmark, sagde John Schmidt Andersen.

Borgmesteren berørte også kort det faktum at der bliver tale om en betalingsbro, og lagde ikke skjul på at det ikke er et forslag der er groet i hans baghave. Han havde hellere set en lang, statsfinansieret tunnel:

 - Men omvendt ser jeg det heller ikke som et problem at man som almindelig bilist skal betale 14 kr. for at passere broen. For det hører med til billedet at de fleste bilister vil spare et måske tilsvarende beløb, når alle udgifter regnes ind i regnestykket, fordi forbindelsen er mere direkte. Og tidsbesparelsen tror jeg vil blive rigtig vigtig for mange. Og så skal man jo huske at de bilister der ikke vil betale for at køre over den nye bro, stadig kan bruge den gamle bro.

Mange tog spadestik

Da ministeren, borgmesteren og bestyrelsesformanden havde taget de første officielle spadestik gav de håndtryk på et fremtidigt godt samarbejde om projektet. Vejdirektoratet, som stod for arrangementet, havde taget ekstra mange spader med, og borgerne kunne derfor også være med til at markere den store dag med et spadestik. Efter gravearbejdet bød Vejdirektoratet på lagkage og kaffe.

Leif Tullberg, Hans Christian Schmidt og John Schmidt Andersen tager første spadestik. Foto Kenneth Jensen.
Leif Tullberg, Hans Christian Schmidt og John Schmidt Andersen tager første spadestik. 

Borgere i alle aldre tog del i det første spadestik. Foto Kenneth Jensen.
Borgere i alle aldre tog del i det første spadestik. 

Fakta om projektet

  • Det samlede projekt kommer til at koste omkring to mia. kr. Heraf har staten bidraget med 650 mio. kr. Resten skal skaffes ved brugerbetaling.
  • Det kommer til at koste 14 kr. for en personbil og 41 kr. i 2013-priser for en lastbil at passere broen.
  • Selve broen bliver ca. 1.400 meter lang, og får et toppunkt 25 meter over fjorden. Vejanlægget bliver en firesporet motortrafikvej med en samlet længde på ca. ti km.
  • Den første del af arbejdet er begyndt. Det drejer sig om en midlertidig adgangsvej fra Frederikssundsvej til Marbækvej som skal give entreprenøren let adgang til området.

Vejdirektoratet forventer at skrive kontrakt med en entreprenør om totalentreprisen i oktober 2016. Herefter kan arbejdet for alvor gå i gang. Fem internationale konsortier er prækvalificeret til at byde på opgaven. Der er danske firmaer med i de fire af disse.

Se mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Foto: KEJE.