Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. april 2016

15 kommuner indgår fælles kulturaftale

Kulturmetropolen 2016-19 er et samarbejde mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet - herunder Frederikssund - der har til formål at udvikle og synliggøre regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens borgere såvel som besøgende. 

Gruppebillede af den politiske styregruppe.
Gruppebillede af den politiske styregruppe.

Kulturmetropolen sætter borgeren i centrum

 - Borgerne er ligeglade med kommunegrænserne. De går efter de gode kulturoplevelser. Derfor går vi sammen for at styrke kulturlivet i regionen yderligere. Med Kulturmetropolen sætter vi kulturmetropolens borgere i centrum og sikrer, at de mærker effekterne ved at være borger i en sammenhængende kulturmetropol med flere og bedre kulturtilbud, udtaler Sengül Deniz, udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune og politisk formand for Kulturmetropolen.

Det er en enig politisk styregruppe, bestående af kulturudvalgsformændene fra samtlige 15 kommuner, der har besluttet, at Kulturmetropolen skal realiseres i kraft af tre indsatser:

Musikmetropolen

Der skal udvikles en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft gennem udvikling af talenter – både elite og bredde samt udvikling af events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

Roskilde Kommune er hjemkommune. 

Unge i samskabelse med kulturlivet

Kulturmetropolen skal arbejde for at øge de unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Køge Kommune er hjemkommune.

Festivaler og events

Kulturmetropolen skal understøtte udviklingen af nye regionale festivaler og events samt udbredelsen og udviklingen af eksisterende, der samler og brander kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og kulturturister.

Projektledelsen ligger i Kulturaftalesekretariatet.

Lokal udvikling af kulturtilbud 

Det er da også en tilfreds formand for Fritidsudvalget i Frederikssund der har tiltrådt aftalen på vegne af Frederikssund Kommune.

 - Jeg glæder mig rigtig meget over at det er lykkedes at nå til enighed om en ny kulturaftale for de kommende fire år, siger Morten Skovgaard, og fortsætter:

 - Frederikssund Kommune er inde i en meget spændende udvikling, hvor vi i Fritidsudvalget satser benhårdt på at udvikle kulturen og de tilbud som børn og unge kan benytte og drage nytte af. Inden for de sidste år har vi således været vært for verdens største børneteaterfestival for Børn og Unge, etableret og udbygget en skoletjeneste på både Willumsens Museum og Frederikssund Museum – Færgegården, etableret en billedskole på Willumsens museum, lavet vores helt egen teaterfestival i uge 48, samt etableret et skatermiljø og en ungecafé efter samarbejde og initiativ fra de unge.

Den nye kulturaftale ligger ifølge udvalgsformanden helt i tråd med dette arbejde, og vil også have fokus på de unge:

 - Jeg synes den nye kulturaftales indsatsområder med inddragelse af de unge i skabelsen af kulturelle tilbud, fokus på musik og talentudvikling samt indsatsen for at bringe flere festivaler og events til regionen taler lige ind i de tanker vi gør os i Frederikssund Kommune, og i de ambitioner vi har i den nye Fritidspolitik. Derfor glæder jeg mig til at se hvad de næste fire års samarbejde med de øvrige kommuner i regionen kan bidrage med hos os.

Morten Skovgaard underskriver Kulturaftalen.
Morten Skovgaard underskriver Kulturaftalen.

Fakta

De deltagende kommuner er: Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.

Kulturaftalesekretariatet er placeret i Ishøj Kommune.

Se kulturaftalen.