Frederikssund Kommunes logo
14. december 2016

Studerende modtog priser

En bevinget frø, et kuppelformet borgerhus og fremtidens daginstitution. Så forskellige var de projekter, der faldt bedst i dommernes smag, da de studerende fra KEA for nylig præsenterede deres projekter udviklet til brug i byen Vinge. Valget af vinderne fandt sted for nylig ved en event i København og overrækkelsen af priserne foregik i Byrådssalen i Frederikssund onsdag den 14. december, hvor i alt 65.000 kr. blev lagt i hænderne på de studerende. Pengene kommer fra Frederikssund Handels Fond, som bliver administreret af Frederikssund Erhverv. Herfra vil man over en 3-årig periode uddele uddannelsesrelaterede innovationspriser.

Præsenterede for byrådet

Inden overrækkelsen af priserne havde de studerende præsenteret deres ideer på et temamøde for Frederikssund Byråd og haft en efterfølgende dialog med de folkevalgte. De præsenterede projekter er:

1. Den bevingede frø. Projektet handler om at etablere en flisebelægning, der genererer strøm, når man træder på fliserne. Frøen er symbolet på det bæredygtige og grønne og frøskulpturen skal invitere til samvær blandt andet via apps og spil.

Projektet vandt Vinge Innovation Award på 10.000 kr. og dertil modtog de studerende 35.000 kr. til gennemførelse af projektet.

2. Fremtidens daginstitution. Projektet designer en række legepladser ud fra naturens elementer – vind, vand og sol. Tanken er, at børnene skal lege med elemeterne og dermed lære om naturen, bæredygtighed og naturens sammenhænge.

Projektet vandt Greater Good Award på 10.000 kr.

3. The Dome of Vinge. Projektet går ud på at bygge en kuppel som vartegn for Vinge. Kuplen skal fungere som et fælles samlingssted for Deltakvarterets borgere – en slags kulturhus, der kan bruges til sociale arrangementer mv.

Projektet vandt Golden Charter Award på 10.000 kr.

En model af den kuppel der foreslås etableret i Deltakvarteret i Vinge.En model af den kuppel som foreslås bygget i Deltakvarteret i Vinge.

Samarbejde videreføres

At de studerende fra KEA overhovedet har brugt Vinge som udgangspunkt for deres tværfaglige projektuge skyldes et samarbejde mellem KEA, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Et samarbejde som alle tre parter ønsker at videreføre.

- Frederikssund Kommune har en strategi om at have gode forbindelser, og det må man sige at vi har fået til KEA i de seneste måneder. Jeg ser meget frem til et tilsvarende samarbejde i de kommende år, sagde Søren Smidt-Jensen, der er chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune. Og hos KEA kvitterede innovationschef Thomas Rasmussen for samarbejdet:

- Det er sjældent at man finder så ambitiøs en samarbejdspartner som jer, her i Frederikssund Kommune og hos Frederikssund Erhverv. Og samtidig et sted, hvor de studerende får mulighed for at komme ud og opleve virkeligheden.

De tre priser på hver 10.000 kr. er ikke øremærkede og kan derfor bruges af de studerende, som de selv ønsker. Det ekstra beløb på 35.000 til projektet ”Den bevingede frø” skal anvendes på videreudvikling og/eller implementering af ideen.

Fakta

KEA - Københavns Erhvervsakademis - formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.

KEAs projektuge om Vinge er kommet i stand i kraft af et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og KEA. Det er Frederikssund Erhverv, der har indstiftet priserne til de studerende med penge fra Frederikssund Handels Fond.

Holdet bag vinderprojektet ”Den bevingede frø” er: Imran Reza, Henrik Nielsen, Madeleine Le Kruse Madsen, Eva Elbo Petersen og Lisbeth Li – her i selskab med borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.Holdet bag vinderprojektet ”Den bevingede frø” er: Imran Reza, Henrik Nielsen, Madeleine Le Kruse Madsen, Eva Elbo Petersen og Lisbeth Li – her i selskab med borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.

Holdet bag vinderprojektet ”Dome of Vinge” er: Christian Engholm, Simone Lasborg, Emma Broberg, Martin Ask Annelv og Ihsan Kose flankeret af borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv. Holdet bag vinderprojektet ”Dome of Vinge” er: Christian Engholm, Simone Lasborg, Emma Broberg, Martin Ask Annelv og Ihsan Kose flankeret af borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.

Holdet bag vinderprojektet "Fremtidens daginstitution" er: Brian Ludvig, Jesper Nielsen, Tobias Olsen, Thomas Kalborg, Nicolai Møller, Philip L. Rosted, Tobias Beyer Olsen, Kenneth Bastholm Mortensen, Christian Mark Jeppesen, Christian Bau Andersen, Andreas Helstrand Jensen og Taico Mundeling sammen med borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.Holdet bag vinderprojektet "Fremtidens daginstitution" er: Brian Ludvig, Jesper Nielsen, Tobias Olsen, Thomas Kalborg, Nicolai Møller, Philip L. Rosted, Tobias Beyer Olsen, Kenneth Bastholm Mortensen, Christian Mark Jeppesen, Christian Bau Andersen, Andreas Helstrand Jensen og Taico Mundeling sammen med borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.