Frederikssund Kommunes logo
16. december 2016

Plan for Vinge Centrum endeligt vedtaget

Centralt i Vinges bymidte ligger S-togsstationen, og rundt om den kommer bygninger i mellem fire og otte etagers højde med boliger, erhverv, offentlige institutioner, private virksomheder og detailhandel. Selv gennem centrum vil Vinges grønne byhjerte være synligt, blandt andet i kraft af den landskabsbro, der krydser S-banen og binder byens nordlige og sydlige halvdel sammen. Sådan vil man kunne beskrive Vinge Centrum om få år, og nu har Frederikssund Byråd enstemmigt vedtaget plangrundlaget, der skal gøre det hele muligt.

Vinge Centrum med S-togsstationen som det centrale knudepunkt.Vinge Centrum med S-togsstationen som det centrale knudepunkt.  Visualisering: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.

Tæt bymidte

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at planerne for Vinge Centrum nu er på plads. Med vedtagelsen af lokalplanen og de tilhørende dokumenter tager projektet endnu et stort og vigtigt skridt fremad. Vi får en tæt bykerne i Vinge, men stadig med grønne, bæredygtige og rekreative elementer, der vil være med til at give Vinge sit helt eget særpræg, siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A).

Foruden lokalplanen vedtog Byrådet også et kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse/miljørapport for Vinge Centrum samt at meddele VVM-tilladelse til projektet for Vinge Centrum og Station.

Prækvalifikation på plads

I oktober blev det afsløret, at det er AP Ejendomme, der i samarbejde med MT Højgaard, er blevet prækvalificeret i udbuddet vedrørende etablering af Vinge C. Ud over S-togsstationen og landskabsbroen er der i første fase tale om etablering af i alt 85.000 m2 boliger, institutioner og erhvervsbyggeri i den nye by Vinge. Det ventes at investorerne afgiver bud på opgaven i løbet af februar.

- Det er klart, at et projekt af denne størrelse har et forløb med afklaring af en række forhold mellem udbyderne og de prækvalificerede. Derfor er det af stor betydning, at vi nu endeligt har vedtaget plangrundlaget for Vinge C. Så ved man, hvad der gælder for området, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Byrum med særlige kendetegn

I lokalplanen for området bliver der blandt andet stillet krav om, at der skal etableres mindre byrum spredt i bebyggelsen med forskellige typer planter og træer, så hvert byrum får sit eget særlige kendetegn. En anden bestemmelse i lokalplanen er, at alt overfladevand skal opsamles i regnvandsbassiner for at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Endvidere bliver veje og stiforløb fastlagt, ligesom arealer til to parkeringshuse og byens øvrige bygninger er udlagt.

Fakta

Lokalplanen er blevet til på baggrund af den masterplan for Vinge Centrum, som blev udarbejdet af Henning Larsen Architects, Tredje Natur, Moe og RPA i november 2015. Lokalplanen med kommuneplantillæg og VVM-redegørelse/miljørapport blev behandlet på Frederikssund Byråds møde den 22. juni 2016, hvorefter den var i otte ugers høring.

Bag udbuddet af Vinge C står Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea på vegne af boligselskabet Rosenvænget og endelig Banedanmark på vegne af Transport- og Bygningsministeriet. Frederikssund Kommune gennemfører udbuddet på vegne af alle fire ordregivere.