Frederikssund Kommunes logo
29. december 2016

2016 med fart på

Borgmester John Schmidt Andersens nytårshilsen:

2016 har været et år med fart på i Frederikssund Kommune. Alle steder oplever jeg et stort engagement i lokalsamfundet. Hos de frivillige i foreninger, på arbejdspladserne, i grundejerforeninger og mange andre steder trives foretagsomheden og fællesskabet i allerbedste velgående.

Kommunen er borgernes, og vi politikere behøver jeres input og spørgsmål, så vi sammen kan udvikle livet i kommunen. I 2016 har jeg på invitation afholdt ”Åbent borgmesterkontor” i Kulhuse og Skibby og har også været på bustur i kommunen med nye tilflyttere. Også her har jeg mærket et meget stort engagement i at bo i netop Frederikssund Kommune.

Kommunens vision ”Gode forbindelser” handler om, at Frederikssund skal være en levende kommune. Og med vores brede samarbejde i byrådet kan vi skabe holdbare løsninger. Vi har øjnene skarpt rettet mod at sikre kernevelfærden, at investere i udvikling, samtidig med at vi skal spare på driften. Dette er også hjørnestenene i budgetaftalen for 2017, som et bredt flertal i byrådet har indgået.

I 2016 lykkedes det os at få en række nye erhvervsuddannelser til Campus Frederikssund. Vigtigt for de unge og for at virksomhederne lokalt kan få dækket det store behov for faglært arbejdskraft. Jeg er også glad for at den nye målrettede indsats i Ungekontakten på Campus allerede nu har resulteret i, at flere unge er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Det er ikke mindst i grundskolen, at det hele begynder. Vi er særdeles optagede af at skabe en bedre trivsel på folkeskolerne end i dag, og vi skal skabe forudsætningerne for, at alle elever bliver så dygtige som de kan.

Vi har et havnebad og nyt hovedbibliotek i pipelinen. Og sammen med foreninger og andre brugere vedtog byrådet i år en helhedsplan for idrætsbyen – om et halvt år sættes svømmehalsbyggeriet i gang sammen med fodboldbaner og aktivitetsområder.

2016 vil jeg også huske for året, hvor byen Vinge gik fra at være en bar mark til at få veje, en bro, et delta og opførelsen af de første huse i byens første etape. Byskiltet blev sat i jorden som det synlige bevis på kommunens nye by.

I foråret nåede vi en anden milepæl, da vi tog første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro, som vil binde kommunen og borgerne endnu tættere sammen. Fjordforbindelsen får stor positiv betydning for Hornsherreds nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Nu skal vi så have Christiansborg til at finde finansiering til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, så vi bliver endnu bedre forbundne i kommunen og med Hovedstadsområdet.

Kommunen er borgernes. Vi skal være i øjenhøjde, og kommunens ansatte gør hver dag en stor indsats for at yde en god service – på tværs af skoler, institutioner, omsorgscentre, rådhus og alle de andre steder, hvor de møder borgerne. Vi er kommet på Facebook og kommunens hjemmeside frederikssund.dk har fået et stort løft. Vi ønsker i det hele taget, at den fysiske og digitale service og dialog er i top.

Med en god kontakt til hinanden skaber vi de bedste vilkår for, at vi kan udvikle vores dejlige kommune sammen.

Godt nytår!